Från knarkhandel till matchfixning

I förra veckan höll Svenska Spel i ett seminarium som gav eko i flera riksmedier. Jag förstår det. Det var en skrämmande bild som tyske kriminalkommissarien Michael Bahrs gav av matchfixning på internationell nivå.

Matchfixning på denna nivå handlar om organiserad brottslighet med kopplingar till ryska maffian, italienska camorran och Hells Angels. De kriminella aktörerna söker sig dit enkla pengar finns att hämta. Tidigare var det narkotikahandel, men nu har flera flyttat över sin ”verksamhet” till matchfixning. Varför? Det är mer lönsamt, mindre risk för att åka fast.

Kriminalkommissarie Michael Bahrs, som vi hade bjudit in, är en av Europas mest erfarna utredare av matchfixning. Bahrs är känd bland annat från det så kallade ”Bochum-fallet” som omfattade runt 250 matcher i nio skilda länder. Spår från Bochum-fallet ledde också till Sverige, som Bahrs tyvärr idag ser som ett lätt byte för internationella brottsligor.

De kriminella organisationerna köper in sig i klubbar, mutar spelare, domare och coacher och bedriver sin brottsliga verksamhet över landsgränserna. Michael Bahrs menar till och med att kriminella nätverk genom falska Fifa-agenter ser till att placera ”mutbara” fotbollsspelare i Sverige i syfte att längre fram kunna manipulera matcher.

Bahrs tog också upp de låga lönerna och snäva ekonomiska villkoren i svenska lägre fotbollsdivisioner som en riskfaktor. Det gör spelarna och klubbarna till tacksamma mål för manipulation – förutsatt att matcherna går att spela på, förstås.

Det är bland annat av detta skäl som Svenska Spel valt att inte erbjuda spel på lägre divisioner. Bristen på kontroll är uppenbar, risken stor.

Det går inte att säga vilket mörkertal av matchfixning som döljer sig på dessa nivåer, men enligt Svenska Fotbollförbundet, så står matcher i division 3 och nedåt (inklusive junior- och ungdomsserier) för närmare 30 procent av de matchfixningsutredningar som de genomfört under 2017.

Vi hoppas att fler spelbolag ansluter sig till Svenska Spels princip om återhållsamhet kring spelutbudet i de fall risken för manipulation är allt för stor. Idrotten själva önskar få bort spel på lägre divisioner. Det finns alla skäl att lyssna till dem.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel