Framåt för fler i rörelse!

Svenska Spel sponsrar Basketbollförbundet i deras satsning att tillgängliggöra basketen för fler personer.

Folkhälsomyndigheten publicerar idag en ny undersökning om ungas rörelsevanor. Genom att låta skolelever bära aktivitetsmätare under en vecka har man kunnat bekräfta tidigare undersökningar ­– graden av fysisk aktivitet är för låg för de flesta svenska barn.

Folkhälsomyndighetens undersökning visar också på vikten av aktiviteter som sätter folk i rörelse. Att vi på Svenska Spel tillsammans med Riksidrottsförbundet (RF) driver projektet Framåt för fler i rörelse känns därför bra i magen. Varje år satsar vi tillsammans med RF 37 miljoner kronor för att få fler fysiskt aktiva och motverka en stillasittande livsstil.

Rörelse är viktigt för samhället. På Svenska Spel tänker vi långsiktigt och stöttar idrotten på både gräsrot- och elitnivå. Sedan starten har vi genom projektet Framför för fler i rörelse genomfört drygt 300 aktiveringar tillsammans med specialidrottsförbund. Nu senast i helgen på SM-finalerna i innebandy där alla besökare som ville fick öva på olika rörelsemoment, så som balans och koordinationsförmåga, i vår rörelsebana.

Framåt för fler i rörelse har också möjliggjort såväl pensionärspingis som tennis för barn och ungdomar. Enligt specialidrottsförbunden som är med i Framåt för fler i rörelse har projektet lett till att antalet medlemmar och aktiva ökat.

Här kan du läsa mer om hur vi på Svenska Spel arbetar för att sätta fler svenskar i rörelse.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel