Fortsätt att diskutera marknadsföringen

Lennart Käll, VD Svenska Spel

Svenska Spels VD Lennart Käll: ”Vi behöver hela tiden ställa oss frågan: Finns det någon marknadsföring vi gör idag som vi borde avstå från framöver?”

Enligt TNS/Sifo köpte spelbranschen reklam på den svenska marknaden för 3,2 miljarder kr, annonsering på internet oräknad. Oreglerade aktörer står för nästan två tredjedelar av reklaminvesteringarna. Chansen är alltså stor att den spelreklam du ser i tidningar eller på TV kommer från ett spelbolag som idag saknar tillstånd att verka i Sverige.

Men de reglerade bolagen – företag som Svenska Spel, ATG, Postkodlotteriet, Miljonlotteriet, Folkspel med flera – står för den sista tredjedelen. Det ska vi inte sticka under stol med. Därför har det stor betydelse vilka sorts spel vi väljer att marknadsföra och hur vi utformar vår reklam.

För att hålla en gemensam linje möts de reglerade spelbolagen i SPER, Spelbranschens etiska råd. Häromveckan höll rådet årsmöte, där vi även fick lyssna till flera intressanta talare:

Anne Berman, projektledare för Stödlinjen, presenterade färsk statistik som visar att allt fler hamnar i problemspelande på grund av nätkasino (47 procent av alla samtal till Stödlinjen anger just nätkasino som sitt primära problemspel). Marie Risbeck från Folkhälsomyndigheten informerade om det färska regeringsuppdraget för att förebygga spelproblem och Jeanette Gustafsdotter, VD för Tidningsutgivarna, gick igenom de rekommendationer kring spelannonser som TU införde i höstas – ett utmärkt initiativ som jag tror att tidningarna, kunderna och spelbranschen tjänar på i långa loppet!

SPER:s etiska riktlinjer för marknadsföring är ännu tuffare än dessa rekommendationer. Det är riktlinjer som alla medlemmarna har förbundit sig att följa, och därmed styr utformningen av all spelreklam från de reglerade aktörerna. Exempelvis ska vi aldrig överdriva möjligheterna till vinst, hävda att utfallet i ett turspel kan bero på annat än slumpen, påstå att spel kan erbjuda en lösning på finansiella bekymmer eller att spelande skulle kunna resultera i erkännande eller beundran.

Men det är viktigt att inte slå sig till ro. Alla riktlinjer är levande dokument. Vi behöver hela tiden ställa oss frågan: Finns det någon marknadsföring vi gör idag som vi borde avstå från framöver?

På Svenska Spel har vi till exempel ibland fått kritik för att ungdomar förekommit i annonser kring vår idrottssponsring och breddprojektet Gräsroten. I det fallet tycker jag att man bör fundera på i vilken kontext minderåriga förekommer i marknadsföringen och vem vi riktar oss till. Målgruppen är vuxna sportälskare, syftet att berätta om hur Svenska Spel bidrar till utvecklingen av svensk idrott.

När vi ska berätta om dessa talangprogram och ungdomssatningar, så vore det märkligt att inte kunna visa en vuxen målgrupp bilder på de som får glädje av satsningarna – barn och ungdomar. Vad mera är: Denna marknadsföring innehåller ingen uppmaning att spela. Den visar inte ens någon av våra spelprodukter.

En annan kritik som framförts är att vårt varumärke har synts på matchställ som bärs av ungdomslandslagen i fotboll. Här håller vi med de som reagerat, och när det blir fel så ska vi självfallet rätta till detta. Därför beslutade vi redan förra året att upphöra med denna exponering av vår logotyp, som kommer att fasas ut i takt med att lagen får nya matchställ.

Ovanstående är ett par konkreta exempel på att diskussionen kring ansvarsfull marknadsföring ständigt pågår internt hos oss. Vi är övertygade om att självreglering gynnar spelbranschen.

Att SPER av och till fäller sina medlemmar för marknadsföring som strider mot riktlinjerna – och att medlemmarna vidtar åtgärder, ofta redan innan fällande dom har kommit – är ett sundhetstecken. Det visar att systemet fungerar.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel

4 Kommentarer
 1. Jens Göransson
  Jens Göransson says:

  Man blir förbluffad av kommentaren ”Chansen är alltså stor att den spelreklam du ser i tidningar eller på TV kommer från ett spelbolag som idag saknar tillstånd att verka i Sverige”.

  Uppenbart saknas total respekt för Sveriges medlemskap i den europeiska union. Merparten av de företag som åsyftas innehar korrekta tillstånd utfördade i exemplevis Malta har full rätt att verka mot Svenska spelare. Det är av den grunden som de finns på marknaden.
  En stor del av den hela konceptet med EU är den fria rörligheten. Att man inte vill följa detta är grunden till att EU anser Sverige agerar lagstridigt på många olika område inom lotterilagen. EU har även aviserat att Sverige stäms inför Domstol för detta.
  Spelarens säkerhet står i fokus, att kontrolleras av världens mest repekterade spelmyndighet för internetspel kan knappast vara sämre för spelaren. detta i jämförelse med den Svenska myndigheten och regelverken som fortfarande har mycket att lära innan spelaren spelar under ett sunt och säkert monopol företag. När svenska spel bildades kan man utlösa i Lotteriinspektionens års rapport till regeringen att de kontrollanter som skulle anställas av myndigheten vägrade flytta till Strängnäs, så lösningen var att kontorllen av Svenska spel bestod av att Svenska Spel kontrollerar Svenska Spel och fakturerade myndigheten för kontrollen av sig sjålva. Känns detta sunt??

  Märkligt är att ett 100 tal företag med tillstånd inom EU, enbart spenderar 2 tredjedelar av marknadsföringskostnaderna i förhållande till de få aktörer med Svenska tillstånd. Uppenbart spenderar de betydligt mindre per företag.

  Självklart är det sunt att ha en reglerad marknad, men den borde regleras mer proffsigt. Och internationella avtal skall respekteras.
  Lika självklart har Svenska Spel precis som Systembolaget en plats i en reglerad marknad i Sverige, men med bolaget och myndigheterna borde agera mer för att tillse att allt sker inom ramen – för en riktigt sund och säker marknad-.

 2. Jerker Nilsson
  Jerker Nilsson says:

  Hej Jens!

  Tack för ditt inlägg! Då Lennart Käll har många åtaganden har han överlåtit till mig att lämna en kort svarskommentar.

  När det gäller marknadsföringen, så särskiljer inte TNS/Sifo enskilda bolag när det gäller de utlandsbaserade aktörerna. Investeringarna per bolag är förstås väldigt skiftande. Det är dock den totala mängden reklam och framför allt utformningen av den (vilka spel väljer man att marknadsföra? på vilket sätt gör man det?) som gör oss fundersamma. Lennart nämner som hastigast i texten att nästan hälften av alla samtal till Stödlinjen nu handlar om nätkasino, en form av spel som ingen svensk aktör erbjuder. Tar bolagen ansvar för sina kunder när man trots detta fortsätter att aggressivt marknadsföra spelformen? Vi tycker inte det.

  Diskussionen om den svenska lagstiftningen v/s EU:s regelverk är, som du ju vet, en historia i sig. Jag ska inte fastna i en lång uppsats om detta utan konstaterar bara att svenska staten har en uppfattning och EU-kommissionen en annan.

  Men det är ju också ett av skälen till att det pågår en spelutredning med uppdrag att föreslå en hållbar licensordning senast den 31 mars 2017. Som vår VD konstaterat i en tidigare bloggpost, http://blogg.svenskaspel.se/pa-tiden-att-vi-far-konkurrens-pa-lika-villkor/, så är det något vi välkomnar.

  Det är precis som du skriver: spelmarknaden borde regleras mer proffsigt. Vi ser fram emot att få möta konkurrensen på lika villkor!

  Med vänlig hälsning,
  Jerker Nilsson
  kommunikatör, Svenska Spel

 3. Sebastian Jahreskog
  Sebastian Jahreskog says:

  Hej Jerker Nilsson & Lennart Käll på Svenska Spel,

  Än en gång skiljer ni på reglerade och oreglerade spelbolag.

  Jag önskar att ni detaljerat förklarar vilka bolag ni avser är oreglerade och på vilket sätt de skulle vara oreglerade. EU är troligtvis i allra högsta grad också intresserade av Svenska Spels förklaring.

  Som ett statligt bolag anser jag att Svenska Spel är skyldigt att förklara sådana uttalanden. Om Jerker svarar så vill jag veta om Lennart Käll tar fullt ansvar för Jerkers kommentar.

  Utöver det så vill jag, precis som Jens Göransson gör, påpeka att Sverige är med i EU och skall följa det regelverk som EU har. Det kan inte vara utan anledning som EU har valt att stämma Sverige. EU anser uppenbart att Sverige agerar lagstridigt på många områden inom lotterilagen.

  Med vänlig hälsning,
  Sebastian

  #hyckleriochdubbelmoral
  #dubbelmoralochhyckleri

  • Jerker Nilsson
   Jerker Nilsson says:

   Hej Sebastian!

   Jag tror jag förstår hur du menar: du stör dig på själva begreppen och menar att även de utlandsbaserade bolagen följer ett regelverk. Uppdelningen mellan reglerade och oreglerade bolag utgår dock från gällande svensk lotterilagstiftning och inget annat.

   Svenska Spel är ett av de bolag som verkar inom denna lagstiftning/reglering, men vill man ta en semantisk diskussion kring vilka bolag som borde betraktas som reglerade respektive oreglerade, så bör man snarare vända sig till tillståndsgivande statlig myndighet, dvs Lotteriinspektionen – http://www.lotteriinspektionen.se/

   Allt gott!

   Jerker Nilsson,
   kommunikatör Svenska Spel

Kommentering är stängd.