Ett välkommet men väntat besked

Konkurrensverket

Patrik Hofbauer välkomnar det väntade beskedet från Konkurrensverket: ”För kunden har det aldrig rått något tvivel kring vilken del av Svenska Spel-koncernen man spelar hos. Vid all marknadsföring och kommunikation av spelen framgår tydligt vilket affärsområde de hör till.”

Idag fick vi besked om att Konkurrensverket avskrivit ett klagomål mot Svenska Spel. Det var Branschföreningen för Onlinespel, BOS, som lämnat in klagomålet – det vill säga ett antal av Svenska Spels branschkollegor.
BOS hävdade i sin anmälan att Svenska Spel Sport & Casino skulle ha använt koncernvarumärket Svenska Spel på ett sätt som begränsar konkurrensen och därmed bryter mot konkurrenslagen.

Konkurrensverket lyfter i sitt beslut bland annat det faktum att det finns många licenshavare, varav flera stora internationella aktörer med kända varumärken, på den svenska spelmarknaden – något som Svenska Spel också påtalat. Därmed minskar risken för att Svenska Spels användande av ett gemensamt varumärke skadar konkurrensen.

Beskedet är både välkommet och väntat. Vi arbetade intensivt under hela 2018 för att anpassa verksamheten till den nya spelmarknaden. Vi delade upp koncernen i tre olika affärsområden och det nya bolaget Svenska Spel Sport & Casino AB bildades. Vi delade upp kunddatabaser, IT-system, webbplatser och spelkonton mm. Respektive bolag står för sina egna kostnader och för de koncerngemensamma tjänster som fortfarande finns, bland annat koncernvarumärket, utgår ersättning som vi, med hjälp av externa experter, har bedömt är marknadsmässig.

För kunden har det heller aldrig rått något tvivel kring vilken del av Svenska Spel-koncernen man spelar hos. Vid all marknadsföring och kommunikation av spelen framgår tydligt vilket affärsområde de hör till.

Vi har hela tiden varit trygga i att vi vidtagit alla de åtgärder som har krävts. Dessutom lät vi två av Sveriges ledande advokatbyråer göra en oberoende bedömning och de kom fram till samma sak: Uppdelningen av Svenska Spel var korrekt, både enligt spellagstiftningen och konkurrenslagstiftningen.

Nu har vi alltså även fått Konkurrensverkets kvitto på detta. Det innebär att vi och våra kollegor inom spelbranschen kan lägga det bakom oss och fokusera på något roligare: Att ge svenska folket underhållande, spännande och ansvarsfulla spelupplevelser!

PATRIK HOFBAUER
Vd och koncernchef, Svenska Spel