Ett avtal mot stillasittande

Svenska Spel tecknar avtal med Riksidrottsförbundet med målet att få fler barn och ungdomar i rörelse.

”Jag säger inte att Svenska Spel sitter på alla svar kring den komplexa frågan om barns inaktivitet, men vi vill göra vårt för att få fler i rörelse. Vi kan se till att goda initiativ får resurser.” Vd Lennart Käll berättar om det nya samarbetsavtalet mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet.

Svenska Spel och Riksidrottsförbundet har idag tecknat ett avtal med målet att få fler barn och ungdomar i rörelse. Ända sedan 1930-talet har Svenska Spel (då Tipstjänst) haft ett djupt engagemang i svensk idrott. Det är naturligt att vi även idag som engagerad idrottssponsor noga följer samhällsutvecklingen och idrottens utmaningar.

Vi har, som så många andra, blivit bekymrade över de rapporter som kommit om ökande inaktivitet bland barn och unga och de konsekvenser det kan få för den fysiska och psykiska hälsan. Två av tre fyraåringar i Sverige når inte upp till världshälsoorganisationen WHO:s mål för rörelse. Man diskuterar nu vilka effekter detta kan ge för inlärningsförmågan, men det känns ganska självklart att det ökar risken för en stillasittande vardag längre fram i livet och att tröskeln till motionerande och idrott blir väldigt hög.

Svenska Spel vill som idrottssponsor se en inkluderande och livskraftig idrottsrörelse som attraherar både bredden och eliten, en idrott som låter människor utvecklas. Men då får inte steget dit vara alltför tungt att ta. Vi vill göra steget lättare.

Vårt nya samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet sträcker sig över tre år. En bärande del är just en fond som specialidrottsförbunden kan söka medel ur, för att på föreningsnivå dra igång projekt med syftet att få barn, ungdomar – och även vuxna – i rörelse! Samarbetet gör det möjligt för alla specialidrottsförbund, som Svenska Spel idag inte jobbar med, att via Riksidrottsförbundet teckna avtal med oss för att driva den här frågan.

Jag säger inte att Svenska Spel sitter på alla svar kring den komplexa frågan om barns inaktivitet, bara att vi vill göra vårt för att se till att fler människor kommer i rörelse. Vi kan se till att de goda initiativen får resurser. Så tar vi svensk idrott framåt!

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel