Därför sponsrar Svenska Spel beroendeforskning

Det utvecklas ständigt nya typer av spel, som också konsumeras också på andra sätt än tidigare – inte minst via smartphones. För att veta var vi ska sätta in preventiva åtgärder behöver vi ha tillgång till aktuell och gedigen forskning på området.

Jag läste en intressant krönika i Sydsvenskan som tog upp den delikata balansgången i att Svenska Spel är med och finansierar en professur kring spelberoende på Lunds universitet. Det var journalisten Andreas Ekström som bland annat skrev att ”man ska vara precis lagom misstänksam mot externt finansierad forskning”. Det är en klok åsikt.

Jag är högst medveten om att finansiering av detta slag kan väcka frågor kring hur oberoende forskningen då blir: Ett spelbolag går in och sponsrar forskning om spelberoende. Kan man då vara säker på att forskningen inte styrs i en viss riktning för att gynna ett särintresse?

Men vänd på frågeställningen: Varför sponsrar Svenska Spel överhuvudtaget forskning om spelberoende?

Vi skulle ju faktiskt kunna låta bli, för att lättare kunna avfärda alla kritiska frågor kring spelproblem och ansvarstagande med ett lakoniskt: ”det kan vi inte veta – det saknas tillräcklig forskning på området.”

Att Svenska Spel varit drivande i att professuren i Lund har inrättats och är med och delfinansierar tjänsten beror på att vi tar vårt samhällsuppdrag på största allvar.

Vi är ett bolag ägt av staten, vi verkar på uppdrag av regering och riksdag – alltså i förlängningen av svenska folket. Uppdraget innebär att vi ska erbjuda attraktiva spel för den breda majoriteten samtidigt som vi ska försöka begränsa risken att enskilda personer blir spelberoende.

Vårt ansvarsarbete idag bygger på välgrundande antaganden, baserade på svenska och internationella beroendestudier. Men det utvecklas ständigt nya typer av spel, som också konsumeras också på andra sätt än tidigare – inte minst via smartphones.

För att veta var vi ska sätta in preventiva åtgärder och hur de ska utformas för bästa effekt, så behöver vi ha tillgång till aktuell och gedigen forskning på området. Det är viktigt att hela tiden ompröva gamla sanningar. Därför måste forskningen kring spelproblematik ges ekonomiska förutsättningar att följa med i utvecklingen.

Anders Håkansson och hans forskarlag fokuserar på forskning kring preventiva åtgärder för att förhindra spelberoende, att tidigt upptäcka spelproblem samt behandling och förebyggande arbete för att undvika återfall. Flera av de forskningsprojekt som pågår just nu är inriktade mot ungdomar och yngre vuxna.

Som Andreas Ekström skriver i sin krönika, så ”kan det faktiskt vara så att Svenska Spel här nöjer sig med att satsa en slant utan att vara säker på om det i politisk mening blir vinst.”

Jag kan här och nu bekräfta att det är exakt så vi resonerar.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel