Dags ta matchfixning i lägre divisioner på allvar

fällning

Problemet med matchfixning i lägre divisioner måste tas på allvar. Det är svårt att förstå varför medlemmarna i Branschföreningen för Onlinespel fortsätter att erbjuda spel på objekt där kontrollen är obefintlig.

Gustaf Hoffstedt, generalsekreterare i Branschföreningen för Onlinespel, är upprörd i en debattartikel på SVT Opinion. Detta för att Svenska Spel påpekar något ganska självklart: Att det är en dålig idé att erbjuda spel på matcher i lägre divisioner eller på enskilda matchhändelser (som t ex vem som tar första hörnan) eftersom kontrollen är obefintlig och därmed inbjuder till fusk och läggmatcher.

Hoffstedt hävdar att fixade matcher främst förekommer i de högre divisionerna och åberopar en rapport från Asser Institute. Ett av många problem med den rapporten är att den överhuvudtaget inte granskar spel i lägre divisioner och därmed är helt meningslös i sammanhanget.

Den svenska rapport från Brottsförebyggande Rådet som faktiskt tittar på spel i lägre divisioner och där man har intervjuat spelarna själva – ja, den väljer Gustaf Hoffstedt att avfärda med att det skulle finnas en ”kartell” mellan statliga myndigheter, idrottsförbund och Svenska Spel.

Idén om ”kartellen” verkar ha sin grund i att Svenska Spel slutit ett sponsoravtal med svensk fotboll, dvs detsamma som BOS-medlemmen NordicBet nyligen har gjort med Svenska Hockeyligan, SHL. Slutsatsen blir tydligen att när en medlem av BOS går in i ett sponsorskap så är det affärer, men när Svenska Spel gör samma sak är det kartellbildning. Snarare handlar det om att BRÅ:s slutsatser inte faller BOS i smaken.

Gustaf Hoffstedt gör en poäng av att ingen medlem från BOS bjöds in till att sätta själva projektplanen för rapporten, vilket är korrekt. Men när studien väl drog igång fick sju oreglerade spelbolag möjlighet att bidra med sitt material och sina insikter kring manipulerade matcher. Inget av bolagen återkom.

Vad säger då Brottsförebyggande rådet som är så känsligt för BOS? De identifierar bl a en särskild underkategori av matchfixare – solofixaren:

Förutsättningen för denna typ/- – -/är att det finns vadslagning om matchhändelser som någorlunda enkelt kan påverkas av en enskild idrottare, ledare eller funktionär. I första hand handlar det om enskilda matchhändelser såsom hörnor eller kort i en fotbollsmatch./- – -/Allt som krävs i dessa fall är att solofixaren kan satsa pengar på den påverkbara aspekten av matchen. Den typ av fusk som solofixaren kan ägna sig åt är svårt att belägga, bland annat eftersom det typiskt sett inte ger stora avtryck varken på spelmarknaden eller på själva matchen.

Sedan kan man i rapporten läsa om de lägre divisionerna att ”Snacket om vadslagning i omklädningsrum och på spelarbussar har /—/ ’exploderat’, det är de intervjuade personerna i stort sett ense om.” Lägger man ihop det med hur spelarna pratar om sina låga löner och hur svårt det är att få ihop ekonomin, så ser man varningslamporna lysa. Flera spelare vittnar dessutom om medspelare som betett sig underligt i matchsituationer.

Kort sagt: problemet med matchfixning i lägre divisioner måste tas på allvar, inte viftas bort mot bättre vetande.

När det gäller matchfixning i högre divisioner, så delar vi problematiken med medlemmarna i BOS. Vi använder samma monitoreringsverktyg för misstänkta oddsrörelser, Betradar. De reglerade bolagen kompletterar sedan med GLMS, de oreglerade bolagen använder sig av ESSA. Skillnaden är försumbar. Likheterna större. Utmaningarna desamma.

Det är därför trist när Hoffstedt påstår i sitt debattinlägg att Svenska Spel skulle ha ”underlättat” matchfixning fram till 2014, då obligatorisk registrering av spel infördes. Svenska Spel har alltid utövat transaktionskontroll och följt misstänkta spelrörelser. 2011 kompletterades detta med obligatorisk identitetskontroll för alla vinster över 1 000 kr. Den obligatoriska registreringen av spel 2014 innebar att kontrollen ytterligare stärktes.

Och det är så kampen mot matchfixningen fungerar. Det är en läroprocess, där alla spelbolag ständigt behöver bli bättre på att förutse matchfixarnas metoder. Som Hoffstedt själv skriver: ”Ingen vadslagningsform kan svära sig helt fri från försök till fusk”. Så är det tyvärr, och så kommer det tyvärr att vara även i framtiden. På en kommande licensmarknad så är jag övertygad om att samarbete över bolagsgränserna blir allt viktigare för att komma åt de som förstör för sporten, spelbolagen och spelbolagens kunder.

Svenska Spel är på plats i Almedalen och den 4 juli arrangerar vi ett seminarium om matchfixning. Då kommer vi bland annat att diskutera vilket ansvar spelbolagen har och vilka åtgärder som behöver vidtas för att motverka matchfixning. Gustaf Hoffstedt och andra intresserade är varmt välkomna till seminariet för en konstruktiv diskussion om hur vi bäst motverkar hotet från de som försöker manipulera matcher.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel