Dags att ta krafttag mot matchfixing

Uppdrag Granskning

Uppdrag Gransknings Magnus Svenungsson t v i samtal med Janne Svensson, en av Svenska Spels främsta experter på matchfixing.

Att SVT:s Uppdrag Granskning knackar på är något av ett skräckscenario för många företag och myndigheter. I veckan besökte UG:s reporter Magnus Svenungsson med fotograf vårt nya kontor i Solna. De var ett högst välkommet besök. Syftet var nämligen en intervju kring matchfixing, en fråga som vi på Svenska Spel är starkt engagerade i.

I oktober 2014 sände UG två program om matchfixing i Sverige. Där beskrev man ett växande problem med kriminella ligor som satsar stora pengar på vadslagning samtidigt som de försöker påverka de sportsliga utfallen i matcher de spelar på. Nu arbetar UG på en uppföljning på programmet och har därför intervjuat Jan Svensson, en av våra medarbetare som arbetar med bevakning av matchfixing.

I det kommande programmet belyser UG det faktum att Riksenheten mot korruption de senaste tre åren utrett 22 fall av matchfixing. Bara två har gått till åtal. Endast ett (1!) har hittills lett till fällande dom. Detta trots polisanmälningar från såväl Svenska Spel, Svenska fotbollförbundet samt polisen själva.

Ingen kan vara nöjd med detta. Resultatet är för dåligt.

Som spelbolag har vi på Svenska Spel ett stort ansvar för att motverka matchfixing. Vi har bl a infört obligatorisk registrering av spel vilket ger ökad spårbarhet, vi har satt insatsbegränsningar och justerat våra kundvillkor samt finansierar en heltidstjänst på Riksidrottsförbundet kring förebyggande arbete mot matchfixing.

Alla spelbolag och idrottsförbund måste ta sitt ansvar. Men det måste också till fler åtgärder som ökar möjligheten att döma misstänkta för matchfixing! Idag kommer de skyldiga undan. Sannolikt måste det till en lagändring, vilket vi på Svenska Spel påtalat under flera år.

Nu verkar en förändring vara på gång. Dagens Nyheter rapporterade nyligen om att Riksenheten mot korruption inlett samtal med Riksåklagaren och vill se en lagändring eller helt ny lag i samband med införandet av en ny spellagstiftning. Detta är högst välkommet, men frågan brådskar och får inte hamna i långbänk.

För spelbolagen såväl som för idrotten är matchfixing en trovärdighetsfråga. Görs inget så riskerar vi i slutändan att korruptionen kommer att tillåtas breda ut sig inom idrotten. Det är en utveckling vi inte vill se. Det ska vara rent spel och slutresultatet ska avgöras av den bästa prestationen och inget annat.

LENNART KÄLL
Vd Svenska Spel