Bra att utredningen tittar närmare på spelreklamen

Svenska Spels vd Patrik Hofbauer kommenterar att regeringen vill utreda ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel.

”Ända sedan licensutredningen tillsattes, så har vi från Svenska Spels sida förordat riskklassning av spel och att de mest riskfyllda spelen ska ha restriktiva ramar och regler för marknadsföring. Därför är dagens besked från ministern ett steg i helt rätt riktning.” Svenska Spels vd Patrik Hofbauer kommenterar att regeringen vill utreda ytterligare åtgärder för att begränsa marknadsföringen av spel.

På en presskonferens idag aviserade civilminister Ardalan Shekarabi ett tillägg till den pågående spelmarknads-utredningen.
Regeringen ger nu utredningen i uppdrag att ta fram åtgärder för att begränsa aggressiv spelreklam.

Ända sedan licensutredningen tillsattes, så har vi från Svenska Spels sida förordat riskklassning av spel och att de mest riskfyllda spelen ska ha restriktiva ramar och regler för marknadsföring. Därför är dagens besked från ministern ett steg i helt rätt riktning.

På fråga från en journalist konstatera Shekarabi att statliga Svenska Spel redan har gått längre i konsumentskyddet än vad branschen som helhet föreslagit. Bland annat valde vi tidigare i år att stoppa all köpt marknadsföring för vårt nätcasino. Det gjorde vi efter att ha följt den allmänna debatten om spelreklam och tagit del av nya uppgifter från Folkhälsomyndigheten om vilka spel som medför högst risk för spelproblem.

Som statligt ägt spelbolag ska Svenska Spel vara ett föredöme för branschen. Då krävs att vi är lyhörda för samhällsutvecklingen och ständigt beredda att ta till oss nya rön. Att vi kan justera kartan efter verkligheten och inte är rädda att ompröva beslut.

Det glädjer mig att civilministern visar prov på samma hållning. Vi kommer att följa utredningstillägget med stort intresse.

PATRIK HOFBAUER
vd, Svenska Spel