Bättre forskning ger spelarna bättre stöd

8d93d580095a008d_org

Anders Håkansson är landets första professor med forskningsfokus på spelberoende. Svenska Spel har möjliggjort professurens finansiering – för att vi effektivt ska kunna förebygga spelproblem krävs kontinuerlig och högkvalitativ forskning.


I fredags tillkännagav Lunds universitet att man inrättat en professur i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende. Professuren har kommit till tack vare finansiering från Svenska Spel och jag vill rikta ett stort grattis till den nyblivne professorn, Anders Håkansson.

Redan som lektor har Anders och hans forskningsgrupp drivit flera intressanta projekt, inte minst när det handlar om att tidigt upptäcka tecken på spelproblem hos ungdomar och yngre vuxna. Just nu tittar de bland annat på problemspelande hos ungdomar i socialt utsatta miljöer.

Anders forskning är inriktad på förebyggande åtgärder mot spelberoende, något som gör den högintressant för oss på Svenska Spel – ja, för hela branschen. Folkhälsominister Gabriel Wikström uttryckte det väl vid professorsutnämningen: ”De insatser som vi utformar för att förebygga missbruk och beroende ska alltid vila på kunskap. För att få den senaste kunskapen om spelberoende behövs det ny forskning.”

Exakt så är det. Vi kan göra välgrundade antaganden byggda på svenska och internationella beroendestudier och anpassa vårt spelansvarsarbete efter det, men spelbranschen är en bransch i konstant förändring. Det kommer ständigt nya typer av spel och spelen konsumeras också på andra sätt än tidigare – som exempel har Anders Håkanssons forskningsgrupp nyligen genomfört en studie kring mobiltelefonbeteende och spelande, där man nu bearbetar resultaten.

Som spelbolag måste vi hela tiden hitta rätt balans. Våra spel ska ge en rolig och spännande upplevelse – samtidigt får de inte locka människor till överdrivet spelande. Spelen ska vara lättillgängliga, transaktionerna enkla – samtidigt måste det vara lätt för spelaren att sätta gränser för sig själv.

Det gäller att vi landar rätt med våra åtgärder. Det arbetet underlättas med en kontinuerlig och kvalificerad forskning, vars resultat vi kan luta oss mot. Då kan vi med större säkerhet ta fram och prioritera spelansvarsverktyg som verkligen gör skillnad.

Därför finansierar vi landets första professur i spelberoende. Jag hoppas att det ska vara till gagn för alla som brottas med spelproblem och ett stöd i arbetet inte bara för Svenska Spel, utan för alla spelbolag som vill ta ansvar på riktigt.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel