Äntligen slut på vilda västern

Svenska Spels VD Lennart Käll välkomnar den nya spellagstiftningen

Svenska Spels VD Lennart Käll: ”Äntligen! Igår fattade riksdagen beslut – den 1 januari 2019 träder en ny, modern spellagstiftning i kraft. Det är en reform som skapar ordning och reda på en marknad där det tidigare varit vilda västern.”

Det var lika väntat som välkommet, och jag säger: Äntligen slut på vilda västern!
Igår fattade riksdagen beslut om ett nytt licenssystem för spelmarknaden. Den 1 januari 2019 träder den nya spellagstiftningen i kraft.

Det är ett historiskt beslut, och jag vill återigen betona vilket fantastiskt arbete alla inblandade har lagt ner. I närmare två decennier har våra folkvalda politiker sett behovet av att modernisera och reformera svensk spellagstiftning, men frågan har varit så komplex att man aldrig har kommit i mål. Förrän nu.

Det finns många att hylla för det, men jag vill särskilt lyfta fram den oerhört kunnige utredaren Håkan Hallstedt och hans team, Olof Lavesson (m) och Gunilla Carlsson (s), ordförande respektive vice ordförande i kulturutskottet, som aldrig lät det gemensamma målet skymmas av partigränser. Och självklart den ansvarige ministern, Ardalan Shekarabi, och hans djupa engagemang i frågan. Samt alla spelbolag och deras medarbetare som lobbat och drivit sina frågor.

Det här är en reform som skapar ordning och reda på en marknad där det som sagt tidigare varit vilda västern! Nu kan vi blicka framåt mot en spelmarknad med lika villkor för spelbolagen, ökade intäkter till statskassan, tydliga regler för att skydda kunderna mot överdrivet spelande och möjligheter att sätta matchfixarna bakom lås och bom, och framförallt ett mycket starkare och bättre konsumentskydd.

Licenssystemet välkomnas av en i stort sett samstämmig bransch. Visst kan vi ha olika uppfattningar om detaljerna, men alla är nöjda med att få lagstiftningen på plats.

Vad innebär det för Svenska Spel som företag?

Just nu genomför vi anpassningar av organisationen för att kunna leva upp till den nya spellagstiftningens krav. Vi kommer att ha ett sammanhållet Svenska Spel men delar också upp verksamheten så att den fullt konkurrensutsatta delen tydligt särskiljs från den del som även i fortsättningen kommer att ha ensamrätt på vissa spelformer – detta gör vi för att möta konkurrenslagstiftningens krav.

Detta gör vi för att kunna satsa framåt. Vi ser tillväxt på en ny spelmarknad och ska bredda vårt utbud samtidigt som vi ska vässa vårt ansvarstagande. Jag är övertygad om att det spelbolag som ger sina kunder den bästa spelupplevelsen blir vinnare på licensmarknaden. Spel är roligt och vi vill göra det ännu roligare för våra kunder. Men roligt är det bara så länge det fortfarande är tryggt. Först då blir det en riktigt bra spelupplevelse.

Där ligger utmaningen, för oss, för våra konkurrenter. Och det är där jag ser att Svenska Spel under överskådlig tid kommer att behövas som normgivande aktör inom spelbranschen.

LENNART KÄLL
vd, Svenska Spel