Ansvarstagande ger starkt resultat för Svenska Spel

Svenska Spel gör starkt resultat - upp 86 Mkr under 2015.

Det går framåt för Svenska Spel. Under 2015 ökade rörelseresultatet med 86 miljoner kr. ”Det visar att strategin med upplevelse genom ansvar gör oss konkurrenskraftiga”, kommenterar Svenska Spels VD Lennart Käll.

 

2015 var ett bra år för Svenska Spel. Rörelseresultatet ökade med 86 miljoner kr och utvecklingen ser mycket positiv ut. Det visar att vår övergripande strategi – upplevelse genom ansvar – har varit riktig och gör oss konkurrenskraftiga.

Vid halvårsskiftet 2014 införde vi obligatorisk registrering av spel. Det var en viktig åtgärd. Dels har det gett våra kunder bättre koll på sitt spelande: Varningssignalerna kommer tidigare och hjälper till att förebygga problemspel. Dels har det gjort att Svenska Spel kan bedriva ett effektivt arbete mot penningtvätt och matchfixning.

Svenska Spel tappade då ca 800 miljoner kronor i intäkter, vilket var förväntat. Vi var redan då övertygade om att det var rätt väg att gå. Svenska Spels konkurrenskraft stärks långsiktigt genom att vi har fokus på sunda spelintäkter och en genuin omtanke om våra kunder.

Nu talar utfallet för 2015 ett tydligt språk. Rörelseresultatet för koncernen ökade med 86 miljoner kr (1,8 procent). Utvecklingen går åt rätt håll och jag är inte förvånad: Vi ser en ökande skepsis mot oseriösa spelbolag och generellt efterfrågar svenska konsumenter allt mer ansvarstagande från företagen. Där står Svenska Spel starkt.

Bara ett exempel: Casino Cosmopol förbättrade sitt resultat, samtidigt som proaktiva spelansvars­samtal på kasinona resulterade i att cirka 2 600 gäster stängde av sig själva. Det bevisar för mig att ansvarstagande inte behöver slå mot vinst. Tvärtom.

Under året har vi gjort det ännu enklare för våra kunder att ta en paus från spelandet oavsett kanal. De har fått en tydligare spelhistorik och tillgång till funktionen ”Mina spelvanor” som direkt signalerar när spelbeteendet utvecklats till att bli mer riskfyllt.

Men det finns ett smolk i glädjebägaren. På dagens spelmarknad agerar många oreglerade aktörer, ofta med aggressiv och oetisk marknadsföring av onlinespel. Det är problematiskt ur ett spelansvarsperspektiv. Att Svenska Spel inte får erbjuda nätkasino har lett till att konsumenterna söker sig till bolag som kan tillhandahålla just detta – och som dessutom lockar med bonusar, free-spins och tvivelaktiga lojalitetsprogram!

Detta riskerar att skapa spelberoendeproblem bortom vår kontroll och möjlighet till påverkan. Att problemet är omfattande visar sig i att Svenska Spel trots tillväxt ändå tappar marknadsandelar.

Därför är det positivt att regeringen tillsatt en utredning med uppdrag att utforma ett licenssystem på den svenska spelmarknaden, där konsumentskydd och lika villkor för aktörerna väger tungt. Det behövs ordning och reda!

Spelbolag ska vila på sunda intäkter från människor som vill ha en stunds förströelse och spänning. Något annat är inte hållbart i längden.

LENNART KÄLL
Vd, Svenska Spel