Foto: Bildbyrån

Framåt för fler i rörelse

I mars 2017 skrev Svenska Spel och Riksidrottsförbundet ett samarbetsavtal för att få fler människor i rörelse. Utgångspunkten för satsningen är larmrapporter om inaktivitet bland barn och unga.

Som engagerad samhällsaktör vill Svenska Spel vara med och bryta trenden med ökat stillasittande och en passiv fritid. Därför har vi avsatt pengar i Framåtfonden. Där kan idrottsförbund söka medel för att på föreningsnivå genomföra idéer och projekt som gör det möjligt för fler att komma igång och röra på sig.

Det mesta inom begreppet rörelseförståelse kan rymmas inom ramen för satsningen. Det kan till exempel handla om främja styrka, rörlighet, koordination, balans, uthållighet, snabbhet och motoriska rörelser. Men också om självförtroende, motivation och ökad förståelse för varför träning är bra och vilka effekter det har för hälsan. Det viktiga för Framåtfonden är att bidra till att göra skillnad på riktigt.

Två gånger om året, sommar och vinter, kan idrottsförbunden ansöka om pengar ur Framåtfonden. Totalt finns 7,3 miljoner kronor att söka. En jury – med representanter från Svenska Spel och Riksidrottsförbundet – avgör vilka projekt som beviljas pengar och maxbeloppet för varje projekt är en halv miljon kronor.

Utöver Framåtfonden arbetar Svenska Spel tillsammans med Riksidrottsförbundet och idrottsförbund även på andra sätt för att driva den livsviktiga frågan om vikten av att röra på sig.

Ur Svenska Spels perspektiv är frågan om ökad rörelse viktig eftersom vi varje dag jobbar för en inkluderande och välkomnande idrott. Vi tror nämligen att en bred breddidrott är garanten inte bara för en bättre folkhälsa utan även för svenska framgångar på den internationella sportarenan. Något som både vi och våra kunder uppskattar.

Satsning på att få fler i rörelse.

Avtal: Treårigt avtal med Riksidrottsförbundet och separata avtal med enskilda idrottsförbund.

Syfte: Att få fler människor att röra på sig – både barn, unga, vuxna och äldre. Gärna tillsammans och i föreningslivet.

Framåtfonden: En fond där idrottsförbund kan ansöka om pengar för att driva igenom projekt som får fler människor i rörelse.

Foto: Bildbyrån