Foto: Bildbyrån

Framåt för fler i rörelse

Flera studier visar att svenska barn och vuxna rör på sig för lite. Centrum för idrottsforskning har larmat om att två av tre barn inte når upp till världshälsoorganisationens (WHO) rekommendation om 60 minuter fysisk aktivitet per dag. Idrotten är givetvis en del i att förbättra detta. Därför samarbetar Riksidrottsförbundet med Svenska Spel i en gemensam satsning, ”Framåt för fler i rörelse”.

Bakgrund och fakta om samarbetet

I mars 2017 skrev Svenska Spel och Riksidrottsförbundet ett samarbetsavtal med målet att få fler människor i rörelse. För att uppnå det tecknas inte traditionella sponsoravtal med specialidrottsförbunden utan de ska bidra till utveckling av den strategiförändring som pågår inom idrotten. Inriktning på att motverka en stillasittande livsstil och få fler fysiskt aktiva genom hela livet väljs ut som område att arbeta gemensamt kring. Idrotten är ju givetvis en viktig del i att förändra denna livsstil och i satsningen vill vi driva på den utveckling som specialidrottsförbunden redan påbörjat i utvecklingsresan en ny syn på träning och tävling och använda deras kunskap och kreativitet, för att förändra sin verksamhet till att inkludera fler till att bli fysiskt aktiva och motiverade att träna hela livet i större utsträckning än idag.

Avtalet mellan RF och Svenska Spel löper över tre år och omfattar 111 miljoner kronor.

Framåtfonden som är en del av samarbetet som ska ge specialidrottsförbunden möjlighet att utveckla verksamheten i sina föreningar med egna koncept. Koncepten ska leda till att få fler människor i rörelse och att de får in rörelseförståelse i sina verksamheter. På så sätt kan fler barn, ungdomar, vuxna och äldre få den fysiska kompetens och motorik som krävs för att bli och fortsätta vara aktiva inom idrottsrörelsen hela livet. Specialidrottsförbunden söker medel och en jury bestående av RF, Svenska Spel och forskare från Karolinska Institutet bedömer och behandlar ansökningarna.

Peter Mattsson, verksamhetsområdeschef Idrott, Riksidrottsförbundet, om samarbetet:

– Idrottsrörelsen är landets främsta leverantör av rörelse och fysisk aktivitet i en gemenskap inramad av idrottsföreningen. Denna behöver dock ständigt utvecklas och anpassas efter de förutsättningar och intressen som är mest aktuella. Via samarbetet med Svenska Spel får vi ytterligare medel och verktyg att stärka förbunds och föreningars viktiga arbete.

RF och Svenska Spel har även avtal och samverkan kring Gräsroten, Elitidrottsstipendiet och matchfixing.

Framåt för fler i rörelse – i korthet

Avtal: Treårigt avtal med Riksidrottsförbundet och separata avtal med enskilda idrottsförbund.

Syfte: Att få fler människor att röra på sig – både barn, unga, vuxna och äldre. Gärna tillsammans och i föreningslivet.

Framåtfonden: En fond där idrottsförbund kan ansöka om pengar för att driva igenom projekt som får fler människor i rörelse.

Foto: Bildbyrån