Animationer inspirerade från fysiken

I våra appar har vi mycket data som uppdateras dynamiskt. För att uppmärksamma ändringar i statistik och data använder vi animationer.

Vi vill att animationerna ska kännas naturliga och vi låter oss därför inspireras av fysiken, något som Google även uppmuntrar.
För ändringar i statistik, exempelvis antalet avslut i en match, omvandlar vi värdena till sträckning av en fjäder. En fjäder som vi bestämt hårdheten och dämpningen på. Det nya värdet blir fjäderns naturliga position, och det gamla värdet blir fjäderns nuvarande position.
Resultatet blir en animation som förutom att påkalla uppmärksamheten och göra det tydligt att det skett en ändring även känns naturlig.

Refs:
https://developer.android.com/training/animation/overview.html#physics-based
https://developer.android.com/guide/topics/graphics/spring-animation.html