Sveriges första spelprofessur

Svenska Spel beslutade 2013 att finansiera en professur för forskning i spelberoende i syfte att få fram bättre vetenskapliga belägg kring preventiva åtgärder mot överdrivet spelande. Efter en utredning var en sådan professur skulle ha störst chans att bidra till kunskapsutveckling landade uppdraget hos Lunds universitet, inte minst för att det fanns ett starkt stöd för satsningen från både lärosätet och från Region Skåne.

2014 inrättades en befattning som adjungerad professor i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende, kombinerad med en anställning som läkare inom Region Skånes specialiserade beroendevård, tillika uppdrag som enhetschef för en klinisk forskningsenhet.

Den adjungerade professuren övergick senare till en ordinarie professur, som i dagsläget innehas av Anders Håkansson. Professor Håkansson är anställd av Lunds universitet, men Svenska Spel bidrar till att finansiera professuren och tillhörande forskning om spelprevention med 2,5 miljoner kronor per år.