Övriga forskningssamarbeten

Att ge forskare möjlighet att undersöka sina frågor hos oss som spelbolag ger fördelar för båda parter. Vi får möjlighet att bygga bättre spelansvar och bidra med viktig evidens samt att forskare får möjlighet till bra och relevant miljö och data för sina studier. Här följer några exempel på pågående forskningssamarbeten.