Beviljade projekt 2020

Varje år tilldelar Forskningsrådet ekonomiska medel till flera olika forskningsprojekt som berör spelande. Ett par exempel från år 2020 är Emma Claesdotter-Knutsson studie av barn och ungdomars förhållande till gaming och gambling samt Sara Brolin Låftman och Gabriella Olssons forskning som visar att förekomsten av osunt spel om pengar är lägre bland elever som går i skolor med bra socialt och pedagogiskt klimat.