Beviljade projekt

Varje år tilldelar Forskningsrådet ekonomiska medel till flera olika forskningsprojekt som berör spelande. Ett par exempel från tidigare år är Emma Claesdotter-Knutssons studie av barn och ungdomars förhållande till gaming och gambling samt Sara Brolin Låftmans och Gabriella Olssons forskning som visar att förekomsten av osunt spel om pengar är lägre bland elever som går i skolor med bra socialt och pedagogiskt klimat.