• Spelforskning
    i fokus

Därför stöttar vi svensk forskning

Svenska Spel har under de senaste tio åren stöttat svensk forskning kring spelansvar. I rapporten Spelforskning i fokus beskriver vi var forskningen står idag och hur det påverkar arbetet på Svenska Spel.

Genom åren har vi strävat mot en ökad transparens i de här frågorna, såväl i årsredovisningar som blogginlägg. Rapporten är en naturlig utveckling av det arbetet.
När vi öppet redovisar det vi har lärt oss kring spelproblem och hur det bäst kan förebyggas och motverkas, så hoppas vi både kunna inspirera branschen med nya idéer och hjälpa beslutsfattare att ta välgrundade beslut. Med andra ord, så tror vi att ökad transparens är något som gynnar det svenska samhället i längden.

Samtidigt är vi medvetna om att vi behöver lära oss mer. Forskningsområdet är fortfarande ungt och många av våra idéer befinner sig fortfarande i testfas. Och om man inte nöjer sig med att göra saker bara för syns skull, utan faktiskt vill göra skillnad för människor som visar tecken på riskspelande, så gäller evidens. Först när åtgärderna är verkningsfulla vågar vi på allvar prata om spelkoll.

Och vägen till evidens kräver uthållighet. Det är därför som Svenska Spel genom det 10-årsjubilerande forskningsrådet avsatt 60 miljoner kronor till svensk forskning på området sedan 2010 och säkrat så att Sverige kan ha en professor i spelberoende. Det är därför vi delar med oss av anonymiserad speldata till forskningsstudier, så att forskarnas arbete underlättas. Det är också därför vi själva lägger tid och pengar på att analysera effekten av vårt eget spelansvarsarbete och inte nöjer oss förrän vi vet att det vi gör också har god effekt.

Tanken Spelforskning i fokus är att ge dig som läser ökad kunskap och att den ska inspirera till positiv förändring och ökad transparens i vår bransch. Förhoppningen är att så många som möjligt läser den. Pratar om den. Diskuterar den.

För när vi på Svenska Spel pratar om spelansvar, så tänker vi inte bara på våra egna kunder. För oss handlar det om samhällsansvar: Hur kan vi på bästa sätt skydda de som behöver skyddas? Det är en fråga som berör alla.


Patrik Hofbauer
VD och koncernchef, Svenska Spel

Forskning som gör skillnad

Läs mer om Svenska Spels oberoende forskningsråd och deras arbete.

Vad säger professorn?

Anders Håkansson är professor i beroendemedicin med inriktning på spelberoende. Vad säger han om forskningsläget?

Beviljade projekt

Läs mer om två forskningsprojekt som fått anslag från forskningsrådet.

Övriga forskningssamarbeten

Läs om hur Svenska Spel samarbetar med forskningsvärlden.

82 230

Antal självtest under 2022

19 214

Antal spelkolls- och omsorgssamtal
under 2022

65 mkr

Svenska Spels bidrag till forskning
om spelproblem sedan 2010

42,5 MKR

Svenska Spels forskningsstöd
mellan 2022 till 2027

115 667

Självtester på 1 år