Kodak Moment

Revolutionera mera

För en tid sedan stod jag på scenen under ITARC och talade om nödvändigheten av en revolution som svar på konferensens tema ”The Evolution of Architecture” (www.itarc2018.se). ”Ett tag var det nästan obehagligt” uttryckte en av deltagarna efteråt och det gladde mig mycket att budskapet nått fram.

De senaste 30 åren har en lång rad förändringar av transformativ och revolutionerande karaktär ägt rum. Det tekniska landskapet står inte längre att känna igen. Förutsättningarna för företag och organisationer har liksom arbetslivet och sätten att samverka förändrats på djupet. Samtidigt håller många hårt i vanor, metoder, arbetssätt och historiskt framgångsrika principer. Är det verkligen vettigt?

Det är inte nödvändigtvis så att det gamla och invanda är värdelöst. Det är inte heller nödvändigtvis så att det som fungerat bra tidigare är ett vinnande koncept också framåt. Och det gäller inte bara arkitekturdomänen.

Jag har en gnagande övertygelse att det finns många områden där grundantaganden, metoder och attityder är förlegade. Därför är förmågan att se sanningen i vitögat och modet att starkt ifrågasätta det befintliga mycket viktiga egenskaper hos både individer, grupper och företag.

Att inse att det nuvarande är på tok kan vara betydligt mer än ”nästan obehagligt”. Det kan dessutom vara krävande och gåtfullt att söka efter det nya. Om det gamla inte längre fungerar. Vad fungerar? Det vi vet säkert är att mycket inte längre är sig likt.

När såg du senast sanningen i vitögat?
När insåg du senast att du gjort fel?
Att den inslagna vägen inte leder till målet?
Vilka av dina egna grundantaganden, metoder och attityder är förlegade?

Vi är vana att tala om farorna för de företag som inte anpassar sig i tid till nya förutsättningar. Paradoxalt nog står vi var och en inför motsvarande utmaning. Det är lätt hänt att ta sig själv på för stort allvar. Det är lätt hänt att lita för mycket på erfarenheter som faktiskt hör till ett annat århundrade.

Många minns Kodak och deras överdrivna tro på den egna produkten. Filmförsäljningen föll dramatiskt då digitalkamerorna äntrade marknaden men den verkliga dödsstöten stod smarta telefoner för. Kodak kan knappast ha missat den tekniska utvecklingen men vanans makt och andra krafter fällde slutligen den stela giganten.

Framgång är inte ett varaktigt tillstånd. Höjden av framgång är per definition början på en period av negativ utveckling.
Många ser och förstår när de nått sin högsta punkt.
Färre har förmågan att göra något åt saken och tids nog krävs en revolution för att råda bot.

Om du händelsevis känner dig gammal och stel som en filmtillverkare kan det vara gott att höra att Kodak efter katastrofen har lyckats omdefiniera sig själva flera gånger om. Efter ett par halvdana försök som digitalkameratillverkare har de nyligen lanserat en plattform för handel med bildrättigheter. Och märk väl Kodak är fortfarande sig själva. Kodak är fortfarande bilder. Allt annat är nytt.

Peter