Människor är hysteriska

Jag blickar tillbaka på en intensiv och rolig arbetsperiod. Tiden har gått fort. Jag beklagar den långa pausen sedan föregående inlägg men känner mig trygg med att ni varit sysselsatta på annat sätt.

Under våren har jag tänkt på mycket annat än blockkedjor och kryptovalutor. Samtidigt finns det frågor som pockar på uppmärksamhet från mina tidigare två inlägg; Är det rimligt att människor betalar reda pengar för Bitcoin och andra kryptovalutor? Och vad är det som pågår på börserna egentligen?

Tänk på saken. Du betalar inte för luft. Det är lätt att få tag på och gratis gudskelov. Bitcoin däremot är likt guld i jord och mark svåråtkomligt för de flesta av oss och tillgången är genom kryptovalutans konstruktion begränsad till 21 miljoner enheter.

Utöver begränsad tillgång och det faktum att nya bitcoins är svåra att få tag på, har många människor helt enkelt kommit överens om att kryptovalutan har ett värde. Skulle jag exempelvis få köpa din cykel för en bitcoin? Jag antar det eftersom du vet att du sedan kan köpa något annat med din bitcoin eller för all del sälja densamma för kring 65 000 kronor.

Att något ges ett värde utan vidare är för övrigt inte så ovanligt som det låter. Tänk på saken. Förr kunde reda pengar genom myntfoten faktiskt lösas in mot guld hos Riksbanken. Så är inte längre fallet. Nu är det pappersmyntfot som gäller och svenska enkronor är därför så kallade fiatpengar, det vill säga pengar som har ett värde enbart eftersom Riksbanken säger att de har ett värde, vilket vi alla valt att acceptera.

Det här innebär paradoxalt nog att bitcoin har flera värdeskapande egenskaper som svenska enkronor saknar. Antalet sek är exempelvis inte begränsat till några 21 miljoner. Motsvarande jämförelser kan också göras med aktier, obligationer och andra finansiella instrument som människor väljer att investera i. Bitcoin är sannerligen inte det mest udda exemplet om du frågar mig, civilingenjören. Ekonomer kan gärna höra av sig med både protester och bifall.

Sammanfattningsvis konstaterar jag att blockkedjor kan garantera att något är äkta vara och att kryptovalutor blott är en av många möjliga tillämpningar. Vidare är kryptovalutor att likna vid ett finansiellt instrument och den spekulationshysteri som pågår är inte olik någon annan spekulationshysteri och den handlar inte ett dugg om teknologi. Det är vi människor som är hysteriska.

Peter