Ett försök att se framtiden

Att spana betyder enligt Svenska Akademins ordbok att försöka se in i framtiden och i denna blogg spanar jag efter den tekniska utvecklingens möjligheter och konsekvenser.

Spaningarna tar avstamp i det tekniska men intresserar sig inte mycket för teknikaliteter. I min analys söker jag istället efter de grundläggande egenskaper som har potential att omdana vår samtid. Ofta börjar det arbetet med att separera teknik från tillämpning och hype från realitet. Vad är den teknologiska pudelns kärna?

Ta till exempel den rådande hysterin kring kryptovalutor vars hotande ekonomiska kollaps inte ska misstas för en teknologisk kris. Inte heller ska kryptovalutornas eventuella fall tolkas som att andra tillämpningar av blockkedjor kommer gå samma öde till mötes. Inte alls. Blockkedjor är här för att stanna och med det finns nya förutsättningar för säker decentraliserad samverkan mellan människor, företag och system.
Mer läsning exempelvis här: Stratechery

Ta till exempel de självkörande bilarna som de närmaste åren kommer göra sitt intåg på gator och torg. Det som isolerat är ett nytt sätt att framföra en bil kommer i ett större perspektiv få betydande konsekvenser för både bilbranschen, kollektivtrafik, stadsplanering och köpmönster.
Mer läsning exempelvis här: Benedict Evans

Ta till exempel det nyligen lanserade butikkonceptet Amazon Go. Du går in i butiken, tar det du vill ha och går därifrån utan att varken registrera varor eller betala i en kassa. Detta innebär förstås en ny köpupplevelse men också en ny roll för butikspersonalen som stöd och rådgivare till en kund som i strikt mening nu klarar sig på egen hand.
Mer läsning exempelvis här: Amazon.com

Det är inte lätt att veta exakt vad blockkedjor, självkörande bilar och nya butiksformat kommer leda till. Än svårare är det att förstå hur de samverkar. Som spanare gör mitt obligatoriska försök; Blockkedjor betyder ett säkert sätt att vid behov använda självkörande bilar, betyder minskat behov av parkeringar, betyder fler gröna ytor i städerna, betyder mer promenerande köpare bland butiker där kunderna plockar en vara här och en vara där, innan de slår sig ned i det myckna gröngräset.

Ovan är förstås en mycket grov bild av framtidens städer. Att utvecklingen kommer ske i en sådan riktning är jag dock tämligen övertygad om. Och ett vet vi helt säkert, ingen kommer köpa några Trisslotter i den kassalinje som inte finns. Gott att lotten redan nu kan skrapas i närmaste mobil.

Apropå blockkedjor gör jag härnäst en mer djuplodande spaning i det ämnet. På återseende.

Peter