Blockkedjor tål att litas på

Hysterin kring Bitcoin är både underhållande och oroande. Äpplen blandas med päron, blockkedjor misstas för kryptovalutor, några tjänar stora pengar och många riskerar kapital till liten eller ingen nytta. Det är en salig röra. Och många av möjligheterna med blockkedjor riskerar att gå oss förbi. Jag kommer att ägna denna äppelpäronkompott uppmärksamhet i minst två inlägg framöver. I enlighet med teknikspaningens budord skiljer jag teknik från tillämpning och hype från realitet. Läs mer om tekniken blockkedjor nedan och om tillämpningen kryptovalutor i nästa spaning. Var sak får sin tid.

Det är innehållet som spelar huvudrollen i en blockkedja. Innehållet är det som knyter ett block till ett annat. Därmed kan innehållet inte förändras utan att kedjan bryts. Inte heller kan ordningen på blocken förändras. Det är främst dessa båda egenskaper som är så hett eftertraktade. Möjlighet till transparens och decentralisering är ytterligare två.

Innehållet i en blockkedja är valfritt men normalt något skyddsvärt. Placeras exempelvis lagfarter i en blockkedja kan inte ens den mest korrumperade lantmätare förändra dem i efterhand. Undertecknad äger Visby Stensoppen 9. Basta. Vid tiden för en framtida försäljning länkas ytterligare ett block till kedjan av lagfarter och jag önskar den nya ägaren varmt lycka till.

Blockkedjor kan rätt använda garantera att ett innehåll är äkta och original. Skulle Lantmäteriet tillämpa dem skulle vi i praktiken inte behöva lita på myndigheten och människorna. Blockkedjan skulle då vara garant för att saker och ting stod rätt till. Lantmätare är förstås inga dumskallar och de undersöker just nu dessa möjligheter. Särskilt värdefull kan en tillämpning av blockkedjor vara i utvecklingsländer där det ännu saknas en central och tillitsfull organisation.

Mer specifikt är det så kallade hashvärden som utgör länkarna i kedjan. Hashvärdet för ett valfritt innehåll kan enkelt beräknas med någon av en stor uppsättning algoritmer och översätter exempelvis ett fotografi till värdet 091E56DF7781. Poängen är att ett visst innehåll alltid genererar ett och samma hashvärde. Hashvärden har också den fördelen att ett tekniskt stort innehåll som 23 452 högupplösta fotografier kan representeras av ett tekniskt sett litet värde som det ovan.

Än mer specifikt knyts blocken till varandra på det sätt som bilden söker illustrera; av ett hashvärde som baseras på både det egna innehållet och föregående blocks hashvärde. Hur det görs i praktiken varierar men det är just denna princip som gör det omöjligt att förändra ett innehåll utan att bryta kedjan. Faktum är att den som har hashvärdet för ett block kan kontrollera äktheten hos innehållet i både det aktuella blocket och samtliga föregående block.

Och inte nog med det. Att det är hashvärden som sammanlänkar kedjan innebär att innehållet kan skyddas utan att det avslöjas. Hemligstämplade underrättelser placerade i en blockkedja kan inte ens den mest korrumperade agent eller  statstjänsteman förändra utan upptäckt. När väl preskriptionstiden löpt ut kan underrättelserna göras offentliga och det med säkerhet i sin ursprungliga version.

Tänk nu den hemska tanke att ett spelbolag kunde ändra lagda spel i efterhand. Efter matchen. Efter att numren dragits ur en lyckobollmaskin. Det kan inte Svenska Spel. Alla transaktioner i vårt spelsystem är nämligen sedan drygt tio år  placerade i en blockkedja och med det kan inte ens den mest korrumperade IT-strateg förändra dem i efterhand.

B066AAA7.23394EF8.7E412D80.F9503A61.A75677E0 är ett aktuellt hashvärde från Svenska Spels blockkedja. Värdet säger uppenbarligen ingenting om lagda spel men garanterar samtidigt äktheten hos samtliga transaktioner alltsedan kedjan initierades vintern 2006. Nu har både ni och Lotteriinspektionen värdet och de senare kan när som helst kontrollera kedjans obrutna integritet. Det är så det ska vara. Fair play. Basta.

Så vad är blockkedjor? Ett sätt att bevisa att något är äkta vara och därmed något som skapar spännande möjligheter för samverkan och samarbete. Kryptovalutorna och deras avsaknad av en centralbank är ett bra exempel på det. Mer om dem i nästa spaning. På återseende.

Peter