Driftsättningen tar ingen semester – i år heller

Sedan flera år har vi slopat driftsättningsstopp under sommaren och andra semesterperioder. Tidigare hade vi förändringsstopp i våra driftmiljöer cirka två månader under sommaren och en månad runt jul vilket innebar att vi då inte kunde få ut någon ny funktionalitet eller rättningar till våra kunder. När vi sedan släppte på igen efter ett förändringsstopp och det blev något problem, var det svårt att veta vad som orsakat det bland alla förändringar. Det var inte ovanligt att det blev stopp i fabriken och mycket felsökning.

Vi på Svenska Spel releasar ofta, flera gånger om dagen om det behövs. Självklart är det så att beroende på var i stacken man befinner sig är cyklerna lite olika. Vissa releaser gör vi fortfarande under servicefönster medan andra görs under dagtid utan kundpåverkan. Många små förändringar gör att det blir lättare att koppla eventuella buggar till en specifik förändring. Automatiserade regressionstester tillsammans med små förändringar gör att vi kan hålla förändringstakten hög.

Teamen bestämmer själva när och om de vill releasa. Det råder en tillit till teamen att det man releasar tar man också ansvar för. Detta gäller såklart också under sommaren. Dock är det bra att tänka till lite extra så att man inte releasar på en fredag eftermiddag när hela teamet går på semester, eller om man påverkar något annat team som inte är på plats.

Nu i sommar kommer vi släppa nya spännande speltyper för Trav och galopp, såsom Trippel, Trippel Rak och Duo Rak och även löpande förbättringar i våra tipsprodukter, viktiga funktioner som vi verkligen vill att våra kunder ska kunna ta del av redan nu – inte när de är tillbaka från semestern.
HENRIK SILTBERG
IT-chef Svenska Spel Sport- och Casino