Cash is no longer king!

Att kontanterna i samhället minskar har nog inte undgått någon i Sverige i dag. Andelen som betalar kontant har minskat till under tio procent och det här är en utveckling som Svenska Spel Vegas haft på kartan under lång tid. Vi genomförde därför under 2019–2020 ett projekt med att införa kontantfria betalningar till Vegas värdeautomater som finns på restauranger och bingohallar runt om i hela Sverige. Och lösningen vi lanserade för ganska precis ett år sedan var vi först i Sverige med.

Våren 2019 inledde Svenska Spel ett pilotprojekt tillsammans med Handelsbanken och Swish för att implementera en lösning för att som företag kunna göra snabba och enkla utbetalningar till privatpersoner.

I projektet ingick förutom Svenska Spel, Handelsbanken och Swish, med sin leverantör av systemstöd TietoEVRY, även vår leverantör av centralsystem och värdeautomater, IGT. Bakom kulisserna fanns även andra aktörer som betalningslösningen strömmade genom. Förutom Handelsbanken behövde alla de tolv banker som är anslutna till Swish vara redo att hantera det nya betalsättet, liksom Bankgirocentralen, som är motorn för att skicka pengar mellan de olika användarnas banker. Även Riksbanken var med i att godkänna den nya betalningslösningen. Det var alltså ett projekt med väldigt många aktörer.

Det ska vara snabbt, enkelt och tryggt för våra spelare att betala och lika självklart är det att de snabbt ska få sina pengar vid en vinst. Målet är att spelarna inte ska fundera på hur det fungerar utan bara gör det utan bekymmer, och i efterhand inte reflektera över hur de gjorde. Det ska bara fungera. För att åstadkomma det krävdes en mängd kompetenser inom projektet för att säkerställa att allt fungerade optimalt, ur både ett användarperspektiv och ett legalt perspektiv.

I projektets inledande fas samlade vi under två dagar medarbetare från Svenska Spel och IGT för att gemensamt kravställa lösningen. Svenska Spel representerades av projektledare och beställare, interaktionsdesigners, kravanalytiker, IT-arkitekter och olika avdelningar som representerade användare i olika delar av systemet, bland annat ekonomi och affärsanalys. Representanterna från IGT var influgna från Nordamerika och flera europeiska länder och representerade den tekniska kompetensen som krävdes, primärt IT-arkitekter och systemspecialister för deras centralsystem INTELLIGEN Baseline och deras betalmodul IGTPay, som vi valde att använda för integrationen mot Swish. Det var enda gången vi träffades fysiskt i projektet.

I övrigt skedde alla möten digitalt och det är så här många av våra utvecklingsprojekt ser ut, där vi har leverantörer och samarbetspartners runt om i hela världen Alla användare finns i Svenska Spels egenutvecklade kundmaster som integrerats via en proxylösning mot IGT:s centralsystem. Där överförs nödvändiga uppgifter när spelaren loggar in. När spelaren väljer att använda Swish som betalsätt går betaltransaktionen från centralsystemet till IGTPay mot Swish API:er för hantering av betalningen. Swish är sedan integrerad mot Bankgirocentralen och spelarens bank. Samtliga transaktioner flödar i realtid från IGT:s centralsystem till en kombination av egenutvecklad mjukvara och Kafka för att vidare kunna analysera transaktioner, både ur ett affärsmässigt perspektiv och ett legalt sådant, då vi måste uppfylla alla krav i penningtvättsdirektivet AML4.

Det som startade som ett pilotprojekt 2019 avslutades med en världspremiär i april 2020 där Vegas var först med att lansera Swish utbetalning.

Så här ser många av Svenska Spels projekt ut. Det är ny teknik med nya innovativa tillämpningar i en global miljö. En vanlig dag pratar jag förutom med mina svenska kollegor också med kanadensare, danskar, skottar, serber och polacker. Ett otroligt roligt arbete som är spännande, stimulerande och utmanande.

JOAKIM ÅBERG
Produktchef Vegas

Joakim blev dessutom utsedd till Årets projektledare 2020, för sitt arbete med implementeringen av just våra nya Vegasautomater.