Taggarkiv: spellagen

2019 – ett lärorikt år för hela spelbranschen

Vi kan nu lägga det första året med en ny svensk spelmarknad till handlingarna. Under ett helt år har vi fått se hur den nya spellagen fungerar i praktiken. I det stora hela har det fungerat bra. Spellagen har skapat likvärdiga förutsättningar för branschen. Konsumentskyddet har stärkts, reklamen har blivit mer måttfull och det svenska […]

”Obegripligt att detta får fortgå”

När den nya spellagen klubbades i riksdagen 2018 tillsattes samtidigt en utredning för att följa upp effekterna. Det var ett klokt beslut. Då förutsättningarna för en marknad förändras i grunden, så behöver man efter en tid kontrollera att det verkligen gett de positiva effekter som riksdag och regering velat uppnå. Jag tror alla är medvetna […]