Inlägg

Sunda intäkter och omtanke om kunderna ger tillskott till statskassan

Flera medier rapporterade nyligen om de statliga bolagens resultat för 2015. I sammanställningen kan man konstatera att när många andra statliga bolag backar, så ökar Svenska Spel. Svenska Spel är det näst bästa statliga företaget när det gäller tillskott till statskassan – 4,8 miljarder kronor. Nu är förstås detta ingen tävling. Men det som verkligen gör mig […]

Ansvarstagande ger starkt resultat för Svenska Spel

  2015 var ett bra år för Svenska Spel. Rörelseresultatet ökade med 86 miljoner kr och utvecklingen ser mycket positiv ut. Det visar att vår övergripande strategi – upplevelse genom ansvar – har varit riktig och gör oss konkurrenskraftiga. Vid halvårsskiftet 2014 införde vi obligatorisk registrering av spel. Det var en viktig åtgärd. Dels har det […]