Taggarkiv: Science Based Targets

Vårt klimatresultat för 2023 är här!

Enligt en rapport från FN:s resurspanel så kommer det inte att räcka att vi enbart ställer om till en grönare produktion för att rädda klimatet. Vi måste även konsumera betydligt mindre än vad vi gör idag. Sedan 1970 har vi exempelvis ökat utvinningen av naturresurser med nära 400 procent och den tros öka med ytterligare […]

Så jobbar vi för att minska klimatavtrycket i våra datacenter

Svenska Spel har ett tydligt mål – klimatneutrala till 2030. Det är ett utmanande och mycket viktigt mål som vi på Tech känner stort ansvar för att bidra till. Vi har också stora möjligheter att påverka utfallet på riktigt då vi har hela stacken från drift av datacenter upp till kodning hos oss. Det gör […]

CSRD – vägen till tvärfunktionellt och integrerat hållbarhetsarbete?

I november kom beskedet att EU beslutat om det nya rapporteringsdirektivet CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive. Det är ett EU-direktiv som syftar till att förbättra företags hållbarhetsredovisning, driva ökad transparens och jämförbarhet samt att inkludera fler företag under de obligatoriska kraven på hållbarhetsredovisning. Liksom många andra företag omfattas självklart ett statligt ägt bolag som Svenska […]

Vårt klimatresultat 2022 och anslutning till Science Based Targets initiative

I mars släppte FN:s klimatpanel IPCC sin senaste rapport om klimatförändringarna och dess effekter. Det var en dyster läsning. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det är bråttom! Möjligheten för oss att säkra en hållbar framtid minskar, nu krävs det snabba och omfattande omställningar inom alla system och sektorer. Men IPCC betonar även att det går […]

2021 års klimatresultat är här med fortsatt minskade utsläpp!

Även i år har vi anledning att fira! Vi fortsätter att minska våra koldioxidutsläpp även under 2021, trots att vi nu mäter fler aspekter än tidigare. Under 2021 minskade vi bolagets Co2-utsläpp med ytterligare 30 procent eller 858 ton Co2, från 2 886 till 2 027 ton Co2. Dessförinnan, under perioden 2010–2020, sänkte vi våra utsläpp med […]