Taggarkiv: Patrik Hofbauer VD Svenska Spel

Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2022

Svenska Spels årsredovisning för 2022 visar att året präglades av det pågående kriget i Ukraina, en försvagning av världskonjunkturen och hög inflation. Den ekonomiska oron påverkade inte försäljningen online i någon större utsträckning. Däremot minskade spontanköpen av spel i butik när hushållen höll hårdare i plånböckerna. – Stärkta spelansvarsåtgärder under 2022 hade en positiv effekt […]

Miljonregn över svensk ungdomsidrott

I år får Sveriges ungdomsidrott dela på totalt 45 410 631 kronor genom Svenska Spels ungdomsinitiativ Gräsroten. Det står klart när den ordinarie utbetalningen som sker den 11 november räknas ihop med den extrainsatta förskottsutbetalning som genomfördes tidigare i våras. Tillsammans har hundratusentals svenskar bidragit till att fördela pengarna på 8 814 föreningar inom 72 idrotter. Föreningen […]