Taggarkiv: Lotterilagen

Samma lag måste gälla för alla

Idag går remisstiden ut för regeringens utredning ”Ett effektivare främjandeförbud i lotterilagen”. Utredningen fick i uppdrag att föreslå ändringar så att lagstiftningen inte gör skillnad mellan svenska och utländska lotterier. Om regering och riksdag beslutar sig för att ändra lagstiftningen i enlighet med utredningens förslag, innebär det att aktörer som har speltillstånd att agera på […]