Taggarkiv: klimatresultat

Vårt klimatresultat för 2023 är här!

Enligt en rapport från FN:s resurspanel så kommer det inte att räcka att vi enbart ställer om till en grönare produktion för att rädda klimatet. Vi måste även konsumera betydligt mindre än vad vi gör idag. Sedan 1970 har vi exempelvis ökat utvinningen av naturresurser med nära 400 procent och den tros öka med ytterligare […]

2021 års klimatresultat är här med fortsatt minskade utsläpp!

Även i år har vi anledning att fira! Vi fortsätter att minska våra koldioxidutsläpp även under 2021, trots att vi nu mäter fler aspekter än tidigare. Under 2021 minskade vi bolagets Co2-utsläpp med ytterligare 30 procent eller 858 ton Co2, från 2 886 till 2 027 ton Co2. Dessförinnan, under perioden 2010–2020, sänkte vi våra utsläpp med […]