Taggarkiv: hållbarhetsredovisning

Svenska Spel publicerar årsredovisning för 2022

Svenska Spels årsredovisning för 2022 visar att året präglades av det pågående kriget i Ukraina, en försvagning av världskonjunkturen och hög inflation. Den ekonomiska oron påverkade inte försäljningen online i någon större utsträckning. Däremot minskade spontanköpen av spel i butik när hushållen höll hårdare i plånböckerna. – Stärkta spelansvarsåtgärder under 2022 hade en positiv effekt […]