Taggarkiv: hållbara inköp

Uppdrag Malta – tredjepartsrevision hos våra leverantörer

Hur vet vi att våra leverantörer lever upp till Svenska Spels Uppförandekod som följer med i alla våra avtal? Hur säkrar vi drägliga arbetsvillkor och rimliga löner i vår leverantörskedja och hur följer vi upp och kontrollerar det? I slutet av november var vi några medarbetare från Hållbarhet och Inköp som, tillsammans med vår externa […]