Inlägg

Vi växlar upp arbetet med Agenda 2030

Under de senaste sex månaderna har Svenska Spel, som ett av 60 nordiska bolag, medverkat i Global Compact´s SDG Ambition Accelerator. Syftet med programmet har varit att stötta deltagande företag i att sätta ambitiösa företagsmål i linje med de globala målen för hållbar utveckling (Agenda 2030) och påskynda integrationen av dessa i kärnverksamheten. I programmet […]

SDG Ambition – Svenska Spel tar nästa steg för hållbar utveckling

Nyligen deltog jag och min kollega vid uppstarten av SDG Ambition. Det är en sexmånaders accelerator som syftar till att utmana och stödja deltagande företag i FN:s Global Compact (där Svenska Spel har varit medlemmar sedan 2015) i att sätta ambitiösa företagsmål och påskynda integrationen av de 17 hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna) i kärnverksamheten. I acceleratorn […]

Det är skillnad på att vara bäst i världen och att göra det som är bäst för världen

Parul Sharma är ett tungt namn inom hållbarhetsområdet och har bland annat varit med och lett regeringens arbete med Agenda 2030. Hon har varit hos oss på Svenska Spel och föreläst om hållbarhet med  fokus på de 17 Globala mål som, i korthet, ska göra världen till en bättre plats. Trots att det finns så många […]