Inlägg

Forskningsprojekt visar: Samma nätcasinospelande gav helt skilda kickar

Tre olika grupper fick spela på nätcasino under lika lång tid och med exakt samma förutsättningar. Därefter mätte forskarna hur personerna kände sig. Det visade sig att de tre kontrollgrupperna fick helt olika känslor av sitt spelande. Två av grupperna var närmast opåverkade, medan deltagarna i den tredje gruppen upplevde rusliknande effekter. Forskningsprojektet, som kommit till genom stöd från Svenska Spels oberoende forskningsråd, genomfördes under fjolåret på Institutionen för neurovetenskap och […]

Fem miljoner kronor ska fördelas – ansökan om forskningsmedel har öppnat

Det är nu möjligt att söka medel från Svenska Spels oberoende forskningsråd för forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. Totalt är det fem miljoner kronor som fördelas och ansökningstiden sträcker sig till och med 30 april 2020. Svenska Spel inrättade 2010 ett oberoende forskningsråd som har till uppgift att öka kunskapen och insikten […]

Nya insikter kring spelberoende och spelansvar på Svenska Spels forskningsdag

Obligatoriska spelansvarsinsatser är mer effektiva än frivilliga och i viss mån går det att förutsäga vilka som kommer att ha fortsatta spelproblem. Det var två av de forskningsrön som presenterades när Svenska Spels oberoende forskningsråd i måndags bjöd in till en dag om forskning inom spelberoende och spelansvar. Forskningsdagen bjöd på ett tiotal olika presentationer […]

Svenska Spel stöttar spelberoendeforskning – projekt får dela på fem miljoner kronor

Svenska Spels Forskningsråd har beviljat forskningsmedel till fem nya forskningsprojekt inom spelberoende. De får dela på fem miljoner kronor.   – Det är med stor glädje vi har valt ut projekt som har potential att bidra till ökad kunskap om spelberoende, säger Sara Lindholm, ordförande Forskningsrådet. Ett projekt ska kartlägga spelberoendet hos elitspelare i svensk […]

Dags att ansöka om forskningsmedel!

Forskar du inom spelansvar/spelproblem? Då är det dags att söka medel från Svenska Spels forskningsråd! Nu har ansökningen öppnat – sista ansökningsdag är den 30 april 2019. Svenska Spels oberoende forskningsråd bildades 2010 för att öka kunskapen om spelproblem och hur man bäst förebygger dem. I rådet sitter erfarna forskare och representanter från olika samhällsintressen. […]

Därför satsar Svenska Spel på forskning om spelberoende

Spel ska vara lustfyllt. Men spel om pengar kan gå över styr, det kan bli ett riskfyllt beteende. – I Svenska Spels Forskningsråd jobbar vi med att stimulera forskning kring spelberoende och hur individer kan hjälpas av den forskning som vi tar fram, säger Sara Lindholm, ordförande för Svenska Spels Forskningsråd. Hör henne berätta om […]

Ny studie: Bara en procent av spelberoende har fått diagnosen fastställd av sjukvården

Bara en procent av de som anses spelberoende har fått diagnosen fastställd av sjukvården. Det konstateras i en rapport som publicerats i den vetenskapliga tidsskiften Frontiers in Psychiatry.  – Vid sidan av alkohol- och drogberoende har sjukvården helt enkelt inte känt att det var deras ansvar att arbeta med spelberoende Det är på väg att ändras, […]

Dags att ansöka om forskningsmedel

Forskar du inom ämnen som spelansvar och förebyggande åtgärder mot spelproblem? Ta chansen och sök forskningsmedel från Svenska Spels Forskningsråd! Ansökningarna administreras av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN). Sista ansökningsdag är den 30 april 2018. Här hittar du mer information.

Forskningsbiblioteket – ny samlingsplats för forskning om spelansvar

Svenska Spel lanserar i dag Forskningsbiblioteket, en tjänst där journalister, speloperatörer, beslutsfattare och andra intressenter kan söka bland svensk och internationell forskning om spelansvar och spelproblem.

Den första januari 2019 får vi en ny…

Kvalitetsregister inrättas för att hjälpa spelberoende

  Forskningen om spelberoende i Sverige har tagit ett viktigt steg framåt. Ett särskilt kvalitetsregister har nu inrättats för att öka kunskapen om behandling för de 2% av befolkningen som är spelberoende. Registret ska kunna ge en bättre bild av vilka behandlingsmetoder som är effektiva. Ett stort steg, tycker Anders Håkansson, professor i beroendemedicin vid […]