Taggarkiv: Chimney

Chimney ny Grafisk produktionsbyrå för Svenska Spel Tur

Svenska Spel Tur startade hösten 2020 en offentlig upphandling avseende Grafisk produktion då nuvarande kontrakt löper ut under 2021. Resultatet av upphandlingen är klart och besked har skickats ut till samtliga anbudsgivare. Den leverantör som tilldelats kontrakt är Chimney. Kontraktet gäller initialt i två år med möjlighet till ytterligare förlängning i två år. Kontraktet har […]