Svenska Spels stipendium

Vi delar årligen ut stipendier för att främja insatser inom idrott och forskning.

Elitidrottsstipendiet

Elitidrottsstipendiet delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Syftet med Elitidrottsstipendiet är att möjliggöra för elitidrottare att parallellt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin). Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.
Nästa ansökningsperiod: början av 2016. Kontaktperson: Kina Westervall Riksidrottsförbundet, 08-699 62 39. E-post: kina.westervall@rf.se

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium delas varje år ut av Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel till sportjournalister som vill förkovra sig i sitt yrke eller utveckla sina kunskaper kring någon idrott, eller fördjupa sig inom ett specialområde eller spegla idrottens mångfald såväl i ett nationellt och internationellt perspektiv. Maximalt delar stipendienämnden (Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel) ut 120 000 kronor i utvecklings- och utbildningsstipendier varje år. Högsta belopp är 50 000 kronor.

Sista ansökningsdag är 1 november 2017. Kontaktperson: Andreas Jerat, Svenska Spel, 010-120 76 48. E-post: andreas.jerat@svenskaspel.se Bo Fuhrman, Svenska Sportjournalistförbundet, 070-227 26 22. E-post: bo.fuhrman@telia.com

Sidan ändrades senast den [insert_php] the_modified_time(‘j’); [/insert_php] [insert_php] the_modified_time(‘F Y’); [/insert_php].