Svenska Spels stipendium

Vi delar årligen ut stipendier för att främja insatser inom idrott och forskning.

Elitidrottsstipendiet

Elitidrottsstipendiet delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Syftet med Elitidrottsstipendiet är att möjliggöra för elitidrottare att parallellt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin). Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.
Nästa ansökningsperiod: början av 2016. Kontaktperson: Kina Westervall Riksidrottsförbundet, 08-699 62 39. E-post: kina.westervall@rf.se

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium delas varje år ut av Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel till sportjournalister som vill ta nästa steg i sin journalistiska bana genom att åka ut i världen, djupdyka i ett spännande ämne, skaffa sig större kunskap om organisationer eller utveckla sig i sin yrkesroll. Syftet med stipendierna är att SSF tillsammans med Svenska Spel vill utveckla och driva svensk sportjournalistik framåt. Stipendienämnden bestående av Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel delar ut 120 000 kronor i utvecklings- och utbildningsstipendier varje år. Högsta belopp är 50 000 kronor.

Sista ansökningsdag är den 5 november 2017. Kontaktperson Svenska Spel: Andreas Jerat, 010-120 76 48, andreas.jerat@svenskaspel.se.

Läs mer och ansök via Svenska Sportjournalistförbundet.