• Heja jämlik idrott!

  • Heja jämlik idrott!

Vi vet vem som vinner!

När våra kunder spelar hos oss bidrar de också till en mer jämlik idrott. Tack vare spelarna kan vi fortsätta arbetet för bättre villkor och attityder inom idrotten.

Det pågår många bra initiativ inom idrottsrörelsen i Sverige. Även om vi är på rätt väg finns det fortfarande mycket kvar att göra. För oss är det viktigt att alla får samma förutsättningar att utvecklas, växa och nå framgång – oavsett vem man är. Genom att utveckla idrottsrörelsen till att bli mer jämlik, kan vi också påverka samhället i stort.

Därför bidrar vi varje år med miljontals kronor till föreningar runt om i landet, så att fler kan komma i rörelse. Vi fördelar också alla våra sponsringsmedel lika mellan kvinnliga och manliga idrottare. Och för att driva utvecklingen framåt öronmärker vi även pengar till projekt som bidrar till inkludering och jämlikhet.

Vi jobbar också aktivt med att förändra attityder, som till exempel att förbättra stämningen inom e-sporten så att fler kan känna sig välkomna. Eller genom att göra damhockey mer publik och på så sätt öka det kommersiella intresset. Vi vet också att det är viktigt att få med sig rätt värderingar redan från start. Därför ställer vi krav på föreningar så att träningstider fördelas lika mellan pojk- och flicklag och så att alla får samma möjlighet att åka på cuper.

Genom att berätta om det här arbetet hoppas vi kunna inspirera andra sponsorer att ta tillvara de möjligheter som finns för att bidra till ett bättre samhälle. Men också så att du som spelar kan känna dig trygg i att oavsett om du vinner eller ej, så gynnas alltid idrottsrörelsen. För vad du än spelar på, vet vi vem som vinner.

Tillsammans kan vi bidra till ett bättre samhälle genom idrotten!