Tillsammans för fler i rörelse!

Vi hejar på svensk idrott

Tillsammans för fler i rörelse är ett samarbetsprojekt mellan Svenska Spel och Riksidrottsförbundet. Projektet bestod dels av sponsringsavtal med specialidrottsförbund och dels av Svenska Spels och Riksidrottsförbundets Rörelsefond. Genom sponsringsavtal med 63 specialidrottsförbund bidrog vi till idrottens egen verksamhet för att få fler fysiskt aktiva och motverka en stillasittande livsstil. Genom att använda specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet inkluderade vi fler till att bli fysiskt aktiva. Den andra delen av samarbetet var Rörelsefonden där alla specialidrottsförbund kunde söka medel för projektidéer som sänker trösklarna för barn, ungdomar, vuxna och äldre att röra på sig.

Exempel på projekt som har fått medel via Rörelsefonden

Pensionärspingis

Bordtennisförbundet fick 100 000 kronor. Pengarna används för att bedriva bordtennis för personer över 65 år.

Playball

Playball är ett lekfullt träningsprogram framtaget av Basketbollförbundet med målet att få flera barn i åldrarna 3-6 år att röra på sig och ha kul.

Kälkåkning för alla

Genom att skapa mobila enheter i form av två släpvagnar med kompletta utrustningar för kälkåkning kan fler människor komma i kontakt med kälksport.

3×3 basket

Genom öppna 3×3 ungdoms- och breddturneringar och prova-på tillfällen för barn och ungdomar kommer fler i rörelse i en förenklad form av basket.

Rörelsebanken

Gymnastikförbundet har fått pengar för samla inspirationsmaterial och underlätta för ledare att förbereda roliga lektioner och träningspass som stimulerar den motoriska utvecklingen.

Rörelsekurvan

Rörelsekurvan är ett projekt för att ge barn möjlighet att få att uppleva glädjen och självförtroendet som kommer genom att röra på sig.

Hela Sverige trampar

Bilsportförbundet har fått pengar för sitt projekt Hela Sverige trampar, med syftet att tillgängliggöra bilsporten för fler personer.

Sverige på fötter

Friidrottsförbundet mål är att få hela Sverige på fötter med mottot att gör vad du vill, men sitt inte still!

#rowchallenge

Roddförbundet har fått medel för sin satsning #rowchallenge, som handlar om att tillgängliggör rodd i skolorna. Under årets Almedalsvecka fick besökarna prova på att ro och se ifall de kunde slå Patrik Hofbauers tid på 1000 meter rodd.

Wresfit

Wresfit är en gemensam träningsform skapad av Svenska Brottningsförbundet och är riktad till  såväl motionärer som brottare och nybörjare. Läs mer.

Bilsport on Tour

Bilsportförbundet har under sommaren 2019 varit på turné med målet att rekrytera fler medlemmar och öka intresset för bilsport. Turnén har resulterat i att 7500 unika besökare har provat på aktiviteter hos Svensk Bilsport och att cirka 300 000 personer har integrerat med förbundet.

Fotboll Fitness

Fotboll Fitness är en typ av organiserad spontanfotboll och spelas på en mindre plan där utövarna inte behöver någon fotbollsbakgrund. Fokus ligger på att förbättra hälsan på ett roligt och socialt sätt. I Fotboll Fitness ingår även Gåfotboll. Läs mer här.

Family on Board

Skateboardförbundet har fått medel för projektet Family on Board vars syfte är att få barn och vuxna att åka skateboard och röra på sig tillsammans.

Target Sprint

Genom Target Sprint och kombinationen skyttesport med löpning hoppas Skyttesportförbundet sätta fler personer i rörelse.

Innebandy Flex

Innebandy Flex är ett projekt från Innebandyförbundet. Genom förenklade spelregler är målet att ge fler personer möjligheten att spela innebandy.

Innebandy +

Innebandy + är ett projekt från Innebandyförbundet med målet att få fler äldre att testa på innebandy.

Everyone can play

Svenska Badmintonförbundet har fått 430.000 kr från Rörelsefonden för projektet Everyone can play. Målet är att erbjuda organiserad badmintonträning för fler.

Run All Around

Genom projektet Run All Around ges  deltagarna chansen att testa löpning i olika miljöer under olika årstider. Målet är att få fler människor att upptäcka glädjen, enkelheten och nyttan med löpning, oavsett tidigare erfarenhet. 

Nothing but Net

Basketbollförbundet har fått medel ur Rörelsefonden för Nothing but Net vars syfte är att rusta upp basketplaner runt om i Sverige.

Tennis på gatan

Tennis på gatan erbjuder barn och ungdomar en chans att komma i kontakt med tennis under kontinuerliga former. Läs mer ›

Hela orten rullar

Sveriges Skateboardförbund (SSF) beviljades bidrag att driva integrationsprojektet Hela Orten Rullar. Projektet handlar om att ta fram verktyg för att underlätta för föreningar att snabbt komma igång med ett effektivt integrationsarbete och locka nyanlända ungdomar till skateboardkulturen.

Hittaut

Hittaut är Svenska Orienteringsförbundets projekt som syftar till att göra det enklare för alla att komma i kontakt med och testa orientering.

Svenska Spels samarbete med Riksidrottsförbundet

Tillsammans skapar vi en idrottsrörelse där alla får plats.

Rörelse är glädje, aktivitet och välmående. Och forskningen talar sitt tydliga språk, fysisk aktivitet är viktigt för så väl unga som gamla. Därför startade Svenska Spel och Riksidrottsförbundet initiativet Tillsammans för fler i rörelse!

Med hjälp av specialidrottsförbundens kunskap och kreativitet inspirerade vi fler att bli fysiskt aktiva. Dels genom sponsringsavtal, dels genom Rörelsefonden där specialidrottsförbunden kunde söka medel för projekt som underlättar för barn, unga, vuxna och äldre att röra på sig.

2017 startade vi Tillsammans för fler i rörelse (då Framåt för fler i rörelse). Vårt samarbete innebar drygt 150 miljoner kornor till idrotten och över 500 000 personer i rörelse. Tillsammans bidrog vi till att skapa en idrottsrörelse där alla får plats – oavsett förutsättningar och prestationsnivå.

Projektet bidrog också till idrottens gemensamma vision där målet är en idrott som är nyfiken, välkomnande och utvecklande och där fler blir motiverade att hålla igång hela livet.

Riksidrottsförbundet och Svenska Spel har även avtal och samverkan kring Gräsroten, Elitidrottsstipendiet och matchfixning.

”Framförallt har stödet via Framåtfonden givit vår idrott möjlighet att presentera och engagera barn och ungdomar som normalt sett inte kommer i kontakt med vår idrott. Fler i rörelse och samtidigt en ”breddning” av vår idrott mot en målgrupp som vi genom undersökningar vet är väldigt intresserade.”

”Vi representerar ju en relativt liten idrott i sammanhanget. Men den satsning som möjliggjorts inom ramen för Framåt för fler i rörelse har gjort stor skillnad i många av de engagerade föreningarna. Hundratals personer som annars inte hade kommit i kontakt med vår idrott har nu fått chansen att göra det och våra involverade föreningar har fått en del nya medlemmar bara tack vare satsningen. Satsningen har även gett inspiration till övriga föreningar som inte varit involverade tidigare.”

”Samarbetet Framåt för fler i rörelse har fått samhället och golfen att uppmärksamma problematiken med alltför många stillasittande barn, ungdomar och vuxna.”

”Bra och inspirerande samarbete, ingenting är omöjligt, ser hela tiden möjlighet för aktiveringar och satsningar tillsammans!”

”Mycket positivt och lyhört samarbete! ”Prova-på-basket” aktiviteter som vi gemensamt gjorde med den speciellt framtagna 3×3-spelplanen som användes på Globentorget respektive i Helsingborg under SM-veckan hade ett mycket positivt resultat. Dessa båda aktiveringar, och då inte minst i Helsingborg, hade otroligt många aktiva och där blev effekten lokalt betydande med en god tillströmning av nya spelare till föreningarna i Helsingborg med omnejd.”

”Skapar fina förutsättningar för vårt, så viktiga arbete kring anläggningsfrågan. Ambassadörskapet lyfter fram starka profiler inom gymnastiken som ställer sig bakom detta viktiga budskap.”

”Genom att bjuda in personer till att köra trampbil tillgängliggör vi vår idrott för fler. Många aspekter av trampbilsåkande går dessutom att föra över till vanlig racing, som bland annat känslan för fart och vikten av att svänga rätt i kurvor. Vår förhoppning är att deltagarna ska tycka aktiviteten är kul men också att de intresserar sig för våra andra racingformer.”

”En framgångsfaktor för att påverka folkhälsan positivt är att erbjuda fysisk aktivitet som inte bara innefattar de traditionella aktiviteterna vi har idag. Det gläder mig därför att många av projekten som blivit beviljade pengar har en intressant ingång som förhoppningsvis kan tilltala fler än de redan idag fysiskt aktiva.”

Nyheter

Fyra specialidrottsförbund beviljas medel ur Rörelsefonden våren 2023

Svenska Basketbollförbundet får medel för att fortsätta att skapa inspirerande basketplaner utomhus.   

Svenska Kanotförbundet får medel för att flera unga ska kunna testa SUP-paddling, världens snabbast växande vattensport. 

Svenska Fotbollförbundet får medel för att bygga beachfotbollsplaner runt om i Sverige.  

Svenska Tennisförbundet får medel för att fortsätta sitt succéprojekt Tennis på studs. 

Följande specialidrottsförbund och projekt beviljas medel ur Rörelsefonden våren 2022:

Svenska Badmintonförbundet får medel för att utveckla AirBadminton, en variant av badminton som möjliggör spel var som helst, när som helst.

Svenska Basketbollförbundet får medel för att fortsätta succéprojektet Nothing But Net med målet att skapa fler inspirerande basketplaner utomhus.

Svenska Klätterförbundet får medel för att tillgängliggöra sporten genom fler tillfällen för utomhusklättring.

Svenska Fotbollförbundet får medel för att möjliggöra streetfotboll för barn, unga, vuxna och äldre.

Svenska Bangolfförbundet får medel för att tillgängliggöra bangolfen för fler, oavsett förutsättningar och ambitionsnivå.

Svenska Tennisförbundet får medel för att integrera fler äldre i tennisgemenskapen.

Sammanställning över alla projekt som beviljats medel ur Rörelsefonden

Specialidrottsförbund Projektidé
Svenska Badmintonförbundet Best on court
Svenska Basketbollförbundet 3X3
Svenska Friidrottsförbundet Sverige på fötter
Svenska Golfförbundet Footgolf
Svenska Gymnastikförbundet Rörelsebanken
Svenska Innebandyförbundet Innebandy 65+
Svenska Kanotförbundet Familjepaddling
Svenska Roddförbundet Kust till kust
Svenska Skateboardförbundet Hela orten rullar
Svenska Basketbollförbundet Playball
Svenska Orienteringsförbundet Hittaut
Svenska Kälksportförbundet Kälksport för alla
Svenska Volleybollförbundet Alla kan spela beachvolley
Svenska Bordtennisförbundet +65
Svenska Judoförbundet Falltrygghet
Svenska Tennisförbundet Tennis på gatan
Svenska Rugbyförbundet NCX
Svenska Danssportförbundet Each one teach one
Svenska Ishockeyförbundet Rörelsekurvan
Sveriges Akademiska idrottsförbund Utbildning för aktivitetsledare
Svenska Brottningsförbundet Wresfit
Svenska Badmintonförbundet Fortsatt satsning på projektet Best on Court
Svenska Orienteringsförbundet Fortsatt satsning på projektet Hittaut
Svenska Roddförbundet #Rowchallenge
Svenska Roddförbundet Fortsatt satsning på projektet Kust till kust
Svenska Tennisförbundet Fortsatt satsning på projektet Tennis på gatan
Svenska Basketbollförbundet Hemmaplan
Svenska Skyttesportförbundet Target Sprint
Svenska Kanotförbundet Fortsatt satsning på projektet Familjepaddling
Svenska Bowlingförbundet Bowla mera
Svenska Budo och Kampsportsförbundet MotoriQ
Svenska Bilsportförbundet Hela Sverige trampar
Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen Pigg och glad
Svenska Skidförbundet Fritids på snö
Svenska Simidrottsförbundet Mer för fler
Svenska Fotbollförbundet Fotboll fitness
Svenska Ishockeyförbundet Pay & Play
Svenska Innebandy-, Handboll- och Ishockeyförbundet Fitness-sport
Svenska Golf- och Bowlingförbundet JA! Tillsammans för ökad livskvalité
Svenska Curlingförbundet Mini-Curling
Svenska Bandyförbundet 3 mot 3
Svenska Cricketförbundet Familjecricket
Svenska Friidrottsförbundet Run all around
Svenska Brottningsförbundet Fortsatt satsning på projektet Wresfit
Svenska Innebandyförbundet Innebandy Flex
Svenska Skateboardförbundet Family on board
Svenska Triathlonförbundet Try Triathlon
Svenska Fotbollförbundet Gåfotboll
Svenska Motionsidrottsförbundet Korpen Pickleball
Svenska Badmintonförbundet Badminton hela livet
Svenska Bågskytteförbundet Action Archery
Svenska Basketboll- och Ishockeyförbundet Funmaps
Svenska Fäktförbundet Fencing for all
Svenska Klätterförbundet Ski Upp!
Svenska Seglarförbundet Segling hela livet
Svenska Simförbundet Beachpolo
Svenska Tennisförbundet Kvarterstennis
Svenska Volleybollförbundet Urban Volley
Svenska Basketbollförbundet Nothing but Net
Svenska Brottningsförbundet Fortsatt satsning på projektet Wresfit
Svenska Frisbeesportförbundet Kvartersfrisbee
Svenska Judoförbundet Fortsatt satsning på projektet Falltryghet
Svenska Simförbundet, Svenska Orienteringsförbundet och Svenska Friidrottsförbundet Simma, Hitta, Spring
Svenska Tennisförbundet Fortsatt satsning på projektet Kvarterstennis

Tillsammans för fler i rörelse övningsbank

I övningsbanken har vi samlat de projekt där rörelseövningar står i centrum. Rörelseövningarna fokuserar på viktiga moment som behövs som grund i alla idrotter, exempelvis bra balans och koordination. Materialet i banken kan användas av idrottslärare, föreningsledare eller dig som söker inspiration till eftermiddagens lekstund med barnen. Ta del av övningarna och bli inspirerad till att röra på dig.

Rörelsebanken är fylld med exempel på motorisk träning för barn mellan 7 och 12 år.

På rörelsekurvan.se finns olika lekar som är lätta att utföra i hemmamiljö och som utvecklar olika rörelseförmågor som är viktiga att få med sig i tidig ålder.

#framåtförflerirörelse