Svenska Spels stipendier

Vi delar årligen ut stipendier för att främja insatser inom idrott och forskning.

Elitidrottsstipendiet

Elitidrottsstipendiet delas ut av Riksidrottsförbundet och Svenska Spel. Syftet med Elitidrottsstipendiet är att möjliggöra för elitidrottare att parallellt med idrottande på landslagsnivå bedriva eftergymnasiala studier på lägst halvfart.

Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin). Stipendiet delas ut på Idrottsgalan och stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön.

Kontaktperson: Kina Westervall Riksidrottsförbundet, 08-699 62 39, kina.westervall@rf.se

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium

Lars-Gunnar Björklunds sportjournaliststipendium delas varje år ut av Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel till sportjournalister som vill ta nästa steg i sin journalistiska bana genom att åka ut i världen, djupdyka i ett spännande ämne eller på annat sätt utveckla sig i sin yrkesroll. Syftet med stipendierna är att utveckla och driva svensk sportjournalistik framåt.

Stipendienämnden bestående av Svenska Sportjournalistförbundet och Svenska Spel delar ut 120 000 kronor i utvecklings- och utbildningsstipendier varje år. Högsta belopp är 50 000 kronor. Stipendierna har delats ut sedan början av 1970-talet av dåvarande Tipstjänst och Sportjournalistförbundet.

För mer information, kontakta Svenska Spels pressjour 010-120 33 33, pressjour@svenskaspel.se