Riktlinjer för vår sponsring

Syftet med vår sponsring är att stärka vår affär och vårt varumärke. Därför utgår vår sponsring från affärsnyttan, men genom sponsringen visar vi även vårt starka samhällsengagemang genom olika insatser som ska bidra till att utveckla svensk idrott. För oss är det därför naturligt att vara med hela vägen – från knatte till elit.

Genom att uteslutande sponsra idrott och evenemang med stark idrottsanknytning kan vi möta konkurrens på spelmarknaden och engagera våra kunder långsiktigt.

Vår idrottssponsring omfattar fotboll, ishockey, handboll, längdskidor och e-sport på förbundsnivå samt elit- och landslagsnivå men vi satsar också miljoner på talangutveckling, bredd och ungdomsidrott. Vi är också djupt engagerade i våra olympier.,

Som en av Gotlands största arbetsgivare och med huvudkontoret baserat i Visby tycker vi också att det är viktigt att även engagera oss lokalt i samarbeten och projekt som utvecklar den gotländska idrotten. Vi sponsrar lag inom fotboll, ishockey, basket och innebandy och gläds åt att vara partner till flera av Gotlands mest framgångsrika idrottsföreningar.

Som huvudsponsor för svensk fotboll, ishockey, handboll, innebandy, bandy, e-sport, den svenska olympiska rörelsen samt som Presenting partner till svensk längdskidåkning, har vi en unik möjlighet att aktivt jobba med mångfald- och hållbarhetsfrågor inom idrotten. Därför har vi, efter dialog med en rad intressenter, tagit fram en sponsringsriktlinje som tydliggör hur våra samarbetspartners förväntas agera när ett avtal har upprättas med Svenska Spelkoncernen.

Målet är att riktlinjen ska bidra till att mänskliga rättigheter, mångfald och arbetsvillkor ska beaktas och respekteras, såväl i Sverige som i de länder som arrangerar stora idrottsmästerskap.

För att säkerställa att riktlinjen efterföljs för vi en regelbunden dialog med idrottsförbunden om vad den i praktiken innebär för oss och våra samarbetspartners.

Svenska Spels arbete för en långsiktigt hållbar utveckling utgår från uppdraget att bedriva spelverksamhet på ett ansvarsfullt sätt. Bolaget har en bred ansats till hållbarhet. Verksamheten ska bedrivas på ett sätt som är socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart. Utöver spelansvaret förväntas Svenska Spel att arbeta föredömligt med alla hållbarhetsområden i statens ägarpolitik (affärsetik, anti-korruption, mångfald, jämställdhet, mänskliga rättigheter, arbetsvillkor och miljö).