Heja ungdomsidrotten!

Vi hejar på svensk idrott

Svenska Spel är Sveriges största idrottssponsor. Vid sidan av våra satsningar på talang- och elitverksamhet och våra samarbeten med några av Sveriges mest älskade landslag, bidrar vi även varje år med omkring 100 miljoner kronor till svensk barn- och ungdomsidrott.

Det gör det möjligt för barn och unga att välja bland ett rikt utbud av idrotter och fritidssysselsättningar, så att fler kan komma i rörelse, må bättre och ha kul med sina kompisar.

I många andra länder blir idrotten snabbt en elitverksamhet. De som inte satsar eller har talangen som krävs att nå hela vägen gallras snabbt bort.

Men tack vare föreningslivet och bredden av idrotter som erbjuds i Sverige kan barn och unga vara aktiva inom flera olika sporter. Få tid att prova sig fram. Utvecklas inom många olika idrotter. Och kanske viktigast av allt; göra det dom tycker är kul istället för att tidigt känna pressen att lyckas.

Paradoxalt nog visar också en hel del forskning att det är just glädjen, lekfullheten och friheten att välja det man tycker om som också leder till att nya stjärnor kommer fram. Och på så sätt gynnas också elitverksamheter av ett starkt och brett utbud av föreningar för unga.

Därför vill vi på Svenska Spel fortsätta värna föreningslivet och genom vår sponsring bidra till dess utveckling. Så att barn och unga kan fortsätta ha roligt och röra på sig tillsammans.

Och så att du som spelar kan känna dig trygg i att oavsett om du vinner eller ej, så gynnas alltid ungdomsidrotten.

För vad du än spelar på, vet vi redan vem som vinner.

Heja ungdomsidrotten! Heja Sverige!