Beskedet i Almedalen – initiativ i prioriterade områden

För att fler unga ska välja en väg utan kriminalitet och otrygghet, en väg präglad av fotboll, hälsa och gemenskap krävs engagerade ledare. Svenska fotbollförbundet (SvFF) är på plats i Almedalen för att berätta om initiativet En bättre väg som i samarbete med Svenska Spel ska skapa bättre förutsättningar för fotbollstränare i utsatta områden. Ledarna har en stor, ibland avgörande, roll för de här barnen och ungdomarna, säger Ayar Shekha, ordförande i Hemgårdarnas BK och nyckelperson i satsningens referensgrupp.

Under torsdagen genomförde representanter från SvFF, Svenska Spel, riksdagsledamoten Karin Sundin (s), skridskoåkaren Nils van der Poel och Ayar Shekha på plats i Visby en presentation och paneldiskussion med fokus på idrottens betydelse i vad polismyndigheten bedömer är riskområden, utsatta områden eller särskilt utsatta områden.

Under en knapp timme diskuterades idrottens roll i de här miljöerna och initiativet En bättre väg presenterades. Syftet med En bättre väg är att öka fotbollens närvaro och stärka fotbollsföreningarna i de prioriterade områdena.

I de här miljöerna finns ett stort intresse och engagemang för fotboll, däremot upplever föreningarna särskilda utmaningar. Vilka känner Ayar Shekha, ordförande i Hemgårdarnas BK i Linköping och idrottskonsulent på RF/Sisu i Östergötland, väl till.

–Tränarna i föreningarna som finns i områdena får ett stort ansvar. De blir ofta stora förebilder för de unga och kan fånga upp dem när det behövs. Men ledarna får ofta ta hand om så mycket mer än bara fotbollen, därför behövs personer som kan stötta tränarna. Traditionella väl fungerande föreningar är ofta byggda på insatser av föräldrar men i de här områdena finns inte det engagemanget och många tränare går på knäna, säger han.

I initiativet En bättre väg finns det just ett extra fokus på tränare och föreningarna kan söka stöd för att anställa en fotbollsutvecklare vars främsta uppgift kommer att vara att stötta föreningarna och tränarna genom exempelvis ledarutbildningar, tillgänglighet och mentorskap.

– Tillsammans med SvFF hoppas vi verkligen kunna göra skillnad för de här tränarna. Målet är att anställa fotbollsutvecklare med lokal förankring för att de lättare ska kunna hjälpa tränarna att möta de unika utmaningarna som finns, säger Kajsa Nylander, hållbarhetschef på Svenska Spel.

Hemgårdarnas BK är i startgroparna efter att ha beviljats stöd för en fotbollsutvecklare och satsningen kommer gå brett under hösten med hjälp av fotbollsdistrikten.

– Vi har redan 47 föreningar som påbörjar arbetet i sina områden. Det visar att det finns ett stort intresse och behov för den här typen av initiativ och att föreningarna, precis som vi, är övertygade om att fotbollens närvaro i de här områdena kan göra skillnad, säger Caroline Waldheim, hållbarhetschef på Svenska Fotbollförbundet.