Fakta om spelberoende och spelmissbruk

Enligt Folkhälsomyndigheten är cirka två procent av befolkningen spelberoende eller har spelproblem. Forskning visar att ju yngre du är när du börjar spela desto större risk löper du att utveckla ett spelmissbruk.

Att ha problem med sitt spelande innebär att inte kunna kontrollera sitt spelande och att spelandet har lett till negativa konsekvenser. ”Alla” kan få problem med spel, bli spelberoende eller fastna i spelmissbruk: kvinnor, män, unga som gamla och oberoende av inkomst eller etnisk bakgrund.

Spelberoende – vanliga tecken

Spelberoende är ett dolt problem eftersom det varken syns eller luktar. Vanliga tecken – eller tecken på att befinna sig i riskzonen – är bland annat att man:
• ständigt tänker på spel
• jagar förluster
• ljuger för att dölja hur mycket man spelar.

Ett första steg

Det finns olika former av behandling för spelberoende och spelmissbruk som har bevisad effekt. Bland dem som visat sig fungera är så kallade motiverande samtal och kognitiv beteendeterapi, KBT, som bedrivs enskilt eller i grupp i öppenvård eller via nätet. Man kan också vända sig till kommunernas socialtjänst för vård eller behandling. Viktigt att veta för alla är att det går att komma ur ett spelberoende eller spelmissbruk – det finns flera möjligheter till att få hjälp. Ett bra första steg är att ringa Stödlinjen, 020-81 91 00.