Projekt som mottagit medel

Här listas samtliga projekt som Svenska Spels forskningsråd bidragit med medel till:

2020

 • Gambling addiction, psychiatric comorbidity, risk- and recilience factors – Kent Nilsson
 • Spel och spelproblem med och utan pengar i en barn- och ungdomspopulation – Emma Claesdotter-Knutsson
 • The role of the school context for adolescent risk gambling – Sara Brolin Låftman

2019

 • Experimentella studier av nya spelansvarsinsatser i ett simulerat nätcasino – Per Carlbring
 • Gene-environment interaction effects on autonomic arousal in gambling behaviour – Cecilia Åslund
 • Internet based treatment for gambling disorder – Anna Gordh Söderpalm
 • Spelberoende och psykisk ohälsa hos elitspelare i svensk elithockey – Anders C Håkansson
 • Gambling disorder – associations with psycosocial problems, suicide and crime – Anna Karlsson

2018

 • Internetbaserad behandling av hasardspelsyndrom inom reguljär vård – Med. Dr. Leg Psykolog, Philip Lindner
 • Pengaspel på idrottens gräsrotsnivå –  Forskarstuderande Maria Vinberg
 • Craving to Gamble and Craving for Alcohol: a Comparative phenomenological Study – Psykolog och Doktorand Viktor Månsson
 • Are there unique mechanisms in gambling disorder? – Docent Erika Roman
 • Nya perspektiv på spelberoende – samsjuklighet, förlopp och effektiv behandling – Doktorand Carolina Widinghoff
 • E-sport betting in Sweden: pathways into e-sport gambling – PhD David Forsström

2017

• Problemspelande bland ungdomar, Fil dr Sara Brolin Låftman
• Regulation of online gambling advertising, Johan Svensson
• Spel och spelproblem: En populationsbaserad registerstudie, Martin Neovius
• Translational experimental studies on acquisition and extinction of gambling, Professor Per Carlbring.

2016

• ATLAS-spel: prediktion av spelproblem hos unga, Docent Claes Andersson
• Problem gambling and psychiatric comorbidity: a matter of gender and socio-econ, Kristina Sundqvist.

2015

• Spelutveckling med fokus på spelbeteende och preventionsarbete – Prof. Sara Eriksén
• Experimental studies of gambling disorder-addition to approved study – Doc. Erika Roman
• Gene-environment interaction effects on autonomic arousal in gambling behavior – Med dr. Cecilia Åslund
• Neuroendocrine risk factors for addictive gambling – Doc. Anna Söderpalm Gordh.

2014

• Anhörigstudien – en randomiserad kontrollerad studie – Kristoffer Magnusson
• Spelfrihet tillsammans – effekten av att involvera anhöriga i spelbehandling – Anders Nilsson.
• Trender och prediktorer för spelande om pengar bland ungdomar – PhD. Johan Svensson
• Pokermap – Dr. Jerker Westin
• Spelutveckling med fokus på spelbeteende/preventionsarbete- Prof. Sara Eriksén (planeringsbidrag)
• Neuroendocrine risk factors for addictive gambling – Doc. Anna Söderpalm Gordh (planeringsbidrag)
• Experimental studies of pathological gambling – Doc. Erika Roman (planeringsbidrag)
• Pathological gambling: Implementing a structure for problem identification – Doc. Peter Wennberg (planeringsbidrag).

2013

• Verksamma mekanismer för tillfrisknande vid spelproblematik: Strategier för återhämtning i ett matchningsperspektiv – Kristina Sundqvist
• Doktorandprojekt om Playscan – David Forsström.

2012

• Centrum för klinisk forskning: Psykosociala och ärftliga faktorer i relation till spelbeteende bland unga – Sofia Vadlin.

2011

• Centrum för klinisk forskning, Projekt SALVe – Charlotta Hellström.