• Spelforskning i fokus

Vi stöttar forskningen

Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige. Det gör att det saknas forskning inom området både nationellt och internationellt. Därför inrättade vi 2010 ett forskningsråd.

Genom forskningsrådet vill vi öka kunskapen och insikten om spelproblemen och hur man bäst förebygger problemen. Genom vårt forskningsråd delar vi årligen ut 5 miljoner kronor till forskning om spel och förebyggande insatser mot spelproblem. Första utlysningen skedde våren 2011. Idag stöttar vi sju projekt på olika högskolor och universitet.

Rådet består av erfarna forskare och representanter från samhällsintressen. De bedömer inkomna ansökningarna utifrån vetenskaplig kvalitet och samhällelig relevans. I sitt arbete utgår de från forskningsrådets arbetsordning.

Varje år presenteras forskningsresultaten på Forskningsdagen.

Fullsatt, fokuserat och engagerat!

Här ser du highlights från senaste Forskningsdagen, anordnad av Svenska Spels oberoende Forskningsråd. Det blev intressanta diskussioner, spännande föreläsningar och en hel del nätverkande.