Forskningsrådets ledamöter


Sara Lindholm
Ordförande i Forskningsrådet

Med. Dr. Karolinska Institutet.

Ladda ner bild »


Anders Håkansson
Ledamot i Forskningsrådet

Professor i beroendemedicin, leg. läkare. Enhetschef Beroendecentrum klinisk forskningsenhet, Malmö. Lunds universitet.

Ladda ner bild »


Anne H Berman
Ledamot i Forskningsrådet

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, docent och universitetslektor i klinisk psykologi, Karolinska Institutet.

Ladda ner bild »


Fred Nyberg
Ledamot i Forskningsrådet

Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet.

Ladda ner bild »


Anna Söderpalm Gordh
Ledamot i Forskningsrådet

Docent vid Sahlgrenska akademin

Ladda ner bild »


Knut Sundell
Ledamot i Forskningsrådet

Docent i psykologi och sakkunnig på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU)

Ladda ner bild »


Mikael Malm
Ledamot i Forskningsrådet

Handläggare Sveriges kommuner och landsting

Ladda ned bild »


Mia Sundelin
Sekreterare i Forskningsrådet

Administrativ chef Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN

Ladda ned bild »