Forskningsrådets ledamöter


Sara Lindholm
Ordförande i Forskningsrådet

Med. Dr. Karolinska Institutet. Enhetschef Projektkontoret, Karolinska Institutet.

Ladda ner bild »


Andreas Håkansson
Ledamot i Forskningsrådet

Professor i beroendemedicin, leg. läkare. Enhetschef Beroendecentrum klinisk forskningsenhet, Malmö. Lunds universitet.

Ladda ner bild »


Anne H Berman
Ledamot i Forskningsrådet

Leg. psykolog, leg psykoterapeut, docent och universitetslektor i klinisk psykologi, Karolinska Institutet.

Ladda ner bild »


Fred Nyberg
Ledamot i Forskningsrådet

Seniorprofessor i biologisk beroendeforskning vid Institutionen för farmaceutisk biovetenskap, Uppsala Universitet.

Ladda ner bild »


Jessika Spångberg
Ledamot i Forskningsrådet

Fil. doktor i folkhälsovetenskap och utredare i spelfrågor på Folkhälsomyndigheten.

Ladda ner bild »


Rickard Bracken
Ledamot i Forskningsrådet

Sveriges Kommuner och Landsting.

Ladda ner bild »


Håkan Leifman
Ledamot i Forskningsrådet

Fil. doktor i sociologi. Direktör, Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN).