Spel ska vara till glädje för alla

Vårt samhällsuppdrag innebär att vi försöker förhindra att enskilda personer får spelproblem. Vi strävar efter att erbjuda trygga spelmiljöer och vi informerar om riskerna och baksidorna med spel. Ett aktivt spelansvar innebär också att välja bort aggressiva försäljningsformer. Exempelvis lockar vi inte kunder med erbjudanden som ”ta tre, betala för två” eller bonusar. Vi har heller inga ”guldkunder”.

Det skiljer oss från många andra spelföretag.

Spel om pengar är för vuxna
Ju tidigare man börjar spela desto större risk är det att utveckla spelproblem. Därför har vi åldersgränser på samtliga spel. Det är 20-årsgräns för kasinobesök, 18 år gäller för spel och lotter. Vi gör regelbundna kontroller hos de som säljer spel så att åldersgränserna följs. De försäljare som bryter mot reglerna riskerar att bli avstängda.

Forskning behövs för att bredda kunskapen
Spelforskning är ett relativt ungt forskningsområde i Sverige vilket gör att det ännu saknas en del kunskap inom området. Därför inrättade vi 2010 ett forskningsråd som årligen bidrar med fem miljoner kronor till forskning om spel och insatser för att förebygga spelproblem. Vi har också inlett ett samarbete med Lunds universitet och ger även två och en halv miljon kronor till en forskningsprofessur i beroendemedicin med särskild inriktning på spelberoende.

Dialog och samarbete för oss framåt
Vi har en löpande dialog med spelberoendeföreningarna och med representanter från vård och behandling av spelberoende. Det ger oss kunskap inom området och deras synpunkter är viktiga för oss när det gäller vår marknadsföring, produktutveckling och våra insatser inom spelansvar.

Utbildning för bättre service
Vi utbildar alla som jobbar hos oss och alla som säljer våra produkter i spelansvar. Syftet med utbildningarna är att öka förståelsen för problematiken som kan uppstå i samband med spelverksamhet och att ge verktyg för att kunna hantera dem på ett bra sätt.

Vi vill att man ska Spela lagom
Vi vill att alla ska spela lagom. Som en hjälp för att nå dit har vi skapat webbsidan Spela lagom. Webbplatsen riktar sig till alla som spelar om pengar och reflekterar över vad som egentligen är lagom när det gäller spel. Om man vill så kan man jämföra sitt spelande med andra och det finns information om var man kan få hjälp om man mår dåligt över sitt spelande. För de allra flesta är spel om pengar en rolig aktivitet. Men vi vill påminna om att det är klokt att tänka efter före och sätta egna gränser för hur mycket plats spelet får ta i livet.

Anhöriga till personer med spelproblem är ofta oroliga och mår själva mycket dåligt. Därför har webbplatsen en egen sektion som riktar sig till anhöriga och arbetsgivare med information och tips om vad man kan göra.

Spela lagom är producerad i samarbete med experter och forskare inom spelansvar och spelberoende, och faktagranskas kontinuerligt.

Det ska vara enkelt att Spela lagom

Vi har infört obligatorisk registrering av allt spel (undantaget lotter som säljs i butik och spel
hos Casino Cosmopol) för att de som spelar hos oss enkelt ska kunna hålla koll på sitt spelande.

Med ett registrerat spel kan vi erbjuda de som spelar hos oss verktyg som veckobudget, spelhistorik, varningssignaler vid förhöjd risk att utveckla spelproblem och avstängning från allt spelande. Alla dessa tjänster och verktyg har vi samlat under sektionen Spelkoll som man får full tillgång till när man loggat in på svenskaspel.se

Verktyg för att hålla koll

Spelvanor
Spelvanor mäter risker i kundens spelande och varnar om spelbeteendet skulle utvecklas mot att bli mer riskfyllt. Syftet är att uppmärksamma och i ett tidigt stadie förhindra ett osunt spelande. Samtidigt ger det oss ökad kunskap om spelproblem bland dem som spelar hos oss och hur
det kan förebyggas.

Vi är inte ensamma om att erbjuda Spelvanor. Det finns tillgängligt även hos Miljonlotteriet, Norsk Tipping i Norge och hos
franska La Française Des Jeux.

Veckobudget
Med denna funktion kan den som spelar hos oss enkelt hålla koll på hur mycket pengar som läggs på spelandet varje vecka.

Spelgränser Vegas
Automatspelet Vegas är ett spel där de tvära kasten mellan förlust och vinst kan öka risken för att utveckla problematiska spelvanor. Därför erbjuder vi spelgränser där kunden kan sätta gränser för hur mycket tid och pengar man vill spendera.

Spelpaus
Alla kan ta en paus genom att tillfälligt spärra sitt spelkort, antingen på alla spel eller endast på Poker och Vegas. Medan pausen pågår kan spelaren varken spela eller göra några transaktioner på svenskaspel.se. Det gäller även för butik samt för Vegas. Vill man stänga av sig från spel hos Casino Cosmopol görs det enkelt via kundtjänst. Pausen varar så länge man själv vill: en vecka eller upp till tre år.

Spelhistorik
Ett populärt verktyg! Och ett självklart verktyg för att hålla koll. Här kan kunden följa sina vinster och förluster över tid, men också den mängd tid man lagt på att spela.

Vanliga frågor och svar

Varför gör Svenska Spel reklam för sina produkter?

Vi verkar på en konkurrensutsatt marknad där vi har sett en markant ökning av de utländska bolagens medieinvesteringar. Syftet med vår marknadsföring är att uppmärksamma våra kunder på våra produkter och på vårt spelansvar. Det behövs för att vi ska kunna leva upp till vårt uppdrag att kanalisera spelandet från riskfyllda spelmiljöer till en tryggare och säkrare miljö

Men ansvar och omtanke är viktigt – riskfyllda spel marknadsförs restriktivt.

Varför har Svenska Spel inga bonusar?

Vi ser en tydlig trend på spelmarknaden där bonusar och rabatter blir allt vanligare. Risken är att det driver ett ökat spelande vilket i förlängningen även kan innebära ett ökat problemspelande. Därför väljer vi bort den typen av lockbete. Våra produkter är populära och efterfrågade – även utan rabatter och bonusar.

Varför erbjuder Svenska Spel riskfyllda spel?

Automatspel som exempelvis Vegas räknas som ett  riskfyllt spel. I grunden är det ett riksdagsbeslut att spelformen Vegas ska finnas i Sverige och att Svenska Spel ska ansvara för den. Syftet med Vegas är att kanalisera kundernas efterfrågan från illegala automater i icke kontrollerade miljöer till legala automater i kontrollerade miljöer.

I Svenska Spels uppdrag från staten ingår att vi ska möta kundernas efterfrågan på spel. Eftersom det finns en efterfrågan på automatspel erbjuder Svenska Spel Vegas för att kanalisera efterfrågan från illegala automater till legala. Vi vet att automatspel som Vegas är en mer riskfylld spelform, men i slutänden är det en del av vårt uppdrag att erbjuda också sådana spel. Det har Sveriges Riksdag bestämt.

 

Länkar