Dialogen med våra intressenter

Svenska Spels prioriterade intressenter är våra kunder, ägare, intressentorganisationer och medarbetare. De bedöms ha störst inflytande över, och störst intresse för, bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete.

Vi undersöker regelbundet intressenternas syn på bolagets ansvar. Under 2016 har vi undersökt intressenternas prioriteringar och resultatet stämmer överens med tidigare års slutsatser. Spelansvaret är det viktigaste området inom ramen för vårt hållbarhetsarbete.

Nedan redovisas några av de frågor som intressenterna har lyft i dialogen med Svenska Spel under 2016 och hur vi har svarat på dem.

Kunder

Kunder

Exempel på kundernas förväntningar 2016

 • Kombination spelglädje – spelansvar
 • Attraktiva produkter och tjänster
 • Möjlighet att begränsa spelandet
 • Tillgänglighet
 • Stöd till idrotten

Exempel på dialog och aktiviteter under 2016

Spelansvarsverktyg tillgängliga vid Mina spel

Kundservice öppet 24/7

50 miljoner kronor till idrotten genom Gräsroten

Medarbetare

Medarbetare

Exempel på medarbetarnas förväntningar 2016

 • Kompetensutveckling
 • Arbetsmiljö och hälsa
 • Kommunikation och utbildning

Exempel på dialog och aktiviteter under 2016

Interna utbildningar/kurser

Medarbetar- och lönesamtal

Arbetsmiljöundersökning

Facklig samverkan

Mångfaldsinitiativ

Ägare

Ägare

Exempel på ägarens förväntningar 2016

 • Föredöme i branschen
 • Balans mellan försäljning och ansvar
 • Samordningsorgan för matchfixning
 • Marknadsföring utifrån samhällspåverkan

Exempel på dialog och aktiviteter under 2016

Drivande i Spelbranschens Etiska Råd (SPER)

Samarbetsavtal med Riksidrottsförbundet mot matchfixning

Internt etiskt råd för samordning av bolagets marknadskommunikation

Lansering av ny sponsringsriktlinje

Seminarium i riksdagen om Rambölls rapport om effekten av Svenska Spels spelansvarsarbete

Intresseorganisationer

Intresseorganisationer

Exempel på intresseorganisationers förväntningar 2016

 • Forskning och utvärdering kring effekter av spelansvarsåtgärder
 • Kommunikation kring spelansvar och problemspelande
 • Information till idrottsklubbar om matchfixning
 • Riktlinje för sponsringsmottagare om mänskliga rättigheter och mångfald

Exempel på dialog och aktiviteter under 2016

Deltagande vid spelberoendeföreningars stödgrupper för spelberoende

Forskningsråd och forskningsdagen

Ny uppdaterad sajt, Spela lagom, med information om spelansvar och spelproblem

Lansering av spelansvarsutbildning till idrotten