Dialogen med våra intressenter

Svenska Spels prioriterade intressenter är våra kunder, ägare, intressentorganisationer och medarbetare. De bedöms ha störst inflytande över, och störst intresse för, bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete.

Vi undersöker regelbundet intressenternas syn på bolagets ansvar. Under 2016 har vi undersökt intressenternas prioriteringar och resultatet stämmer överens med tidigare års slutsatser. Spelansvaret är det viktigaste området inom ramen för vårt hållbarhetsarbete.

Nedan redovisas några av de frågor som intressenterna har lyft i dialogen med Svenska Spel under 2016 och hur vi har svarat på dem.

Kunder

Exempel på kundernas förväntningar

  • Kombination spelglädje – spelansvar
  • Attraktiva produkter och tjänster
  • Möjlighet att begränsa spelandet
  • Tillgänglighet
  • Stöd till idrotten

Exempel på dialog och aktiviteter under

Spelansvarsverktyg tillgängliga vid Mina spel

Kundservice öppet 24/7

50 miljoner kronor till idrotten genom Gräsroten