Dialogen med våra intressenter

Svenska Spels prioriterade intressenter är våra kunder, ägare, intressentorganisationer och medarbetare. De bedöms ha störst inflytande över, och störst intresse för, bolagets verksamhet och hållbarhetsarbete.

Vi undersöker regelbundet intressenternas syn på bolagets ansvar. Under 2018 hade vi flera löpande intressentdialoger och inför arbetet med årsredovisningen genomfördes också fyra intressentintervjuer. Under dessa framkom bland annat att intressenterna förväntar sig att Svenska Spel fortsätter driva arbetet mot spelberoende inom branschen och i samhället i stort, bland annat genom att dela med oss av vår omfattande kunskap och erfarenhet.

Nedan redovisas några av de frågor som intressenterna lyfte i dialogen med Svenska Spel under 2018 och hur vi svarade på dem.

Kunder

Exempel på kundernas förväntningar

  • Attraktiva produkter och tjänster
  • Kombination av upplevelse och ansvar
  • Tillgänglighet
  • Stöd till idrotten

Exempel på dialog och aktiviteter under 2018

Spelansvarsverktyg tillgängliga vid Mina spel

Lanseringar av ett antal produktnyheter

kundservice öppet dygnet runt

50 miljoner kronor till idrotten genom Gräsroten