Ansökan om spelombudskap

Som spelombud för Svenska Spel är du och din personal viktiga för oss.
Ni tillsammans med oss på Svenska Spel ska se till att våra kunder kan spela på ett tryggt, säkert och glädjefullt sätt. Vi vill skapa hållbara spelupplevelser som bidrar till ett bättre Sverige för alla och tillsammans ska vi arbeta för att leva upp till det.

Här ansöker du om att bli Svenska Spels spelombud

Sedan augusti 2017 omfattas Svenska Spel och andra europeiska spelbolag av lagstiftning mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Av lagen framgår att Spelombuden ska registreras hos Spelinspektionen – samt att personer som har ledande befattning i bolaget ska vara ”lämpade” att sälja spel.

Spelinspektionen kräver, för att kunna göra lämplighetsprövningen, ”Utdrag ur Polismyndighetens belastningsregister”. Om ansökan blir godkänd av Svenska Spel kommer vi därför, i ett senare läge, att begära in detta från samtliga företrädare för bolaget.

Svenska Spel kommer, vid en godkänd ansökan, också att begära in följande öppna registerutdrag (dessa behöver du alltså själv inte begära ut):

  • Skuldutdrag eller skuldfrihetsintyg från Kronofogden.
  • Bevis om att näringsförbud inte föreligger samt konkursfrihetsbevis från Bolagsverket.
  • Senaste beskedet om slutlig skatt från Skatteverket.

Observera att ett krav för ombudskap är att bolaget innehar ett giltigt F-skattebevis och att en kopia på årsbokslut kan komma att krävas in.

Välkommen med din ansökan!

1Ansökan avser
2Kontaktuppgifter
3Butiksuppgifter
4Öppettider och detaljerade uppgifter