Att bli partner eller ombud för Svenska Spel

I över 80 år har Svenska Spel spridit spänning och förströelse tillsammans med våra ombud och partners. Det finns flera sätt att vara partner till Svenska Spel .

För en restaurang eller Bingohall är Vegas ett uppskattat och lönsamt komplement till det övriga utbudet. För livsmedels- och servicebutiker kan det vara en stor konkurrensfördel att erbjuda sina kunder spel och lotter.

På dessa sidor hittar du all information som behövs för att ta reda på om du uppfyller kraven – och hur just din verksamhet kan gynnas av att vara med i Svenska Spel-familjen!

Ansöker du om att bli en del av Svenska Spel-familjen behandlar vi personuppgifter för både företrädare och anställda kopplade till företaget. Ta del av Svenska Spels information om hur vi behandlar dina personuppgifter här.